Belgische handleiding voor brandweerregulatie 1ste editie

Overheidsopdracht gelanceerd voor kazuifels

18/02/2011 Op 16 februari 2011 is een overheidsopdracht gelanceerd door de FOD Volksgezondheid voor de productie en levering van hesjes voor de 5 operationele disciplines zoals beschreven in de Ministeriële Omzendbrief NPU-4 van 30 maart 2009 betreffende de de werking van de disciplines in omstandigheden van rampen.

Persbericht ASTRID raadt brandweerkorpsen aan alarmeringsterminals regelmatig te testen

18/02/2011 Naar aanleiding van de brand in Langemark-Poelkapelle op maandag 14 februari wil ASTRID u graag informeren over het verloop van pagingoproepen.

Universiteit leidt adviseurs gevaarlijke stoffen op

14/02/2011 Op 14 februari 2011 stelden minister Annemie Turtelboom en gouverneur Cathy Berx de opleiding Adviseur Gevaarlijke Stoffen (AGS) voor. Om de gevolgen van chemische incidenten zo beperkt mogelijk te houden, lanceert de Universiteit Antwerpen dit postgraduaat in samenwerking met Campus Vesta, brandweer, bedrijfsleven en het Kenniscentrum voor Civiele Veiligheid.

Een nieuw logo voor ASTRID

31/01/2011 In 10 jaar tijd is ASTRID uitgegroeid tot een volledig geïntegreerd communicatienetwerk dat de hulp- en veiligheidsdiensten in heel België verbindt. In 2011 zetten ze die evolutie voort. Nog duidelijker, nog krachtiger, met een nieuw logo.

Brandweer Sint-Niklaas verliest brandweercollega

19/01/2011

Brandweervereniging Vlaanderen betuigt met droefheid haar medeleven aan de familieleden en brandweercollega’s van Johan Van Ursel, Kpl bij BW Sint-Niklaas, die op 19 januari overleden is.

ANPI vestigt aandacht op brandgevaren van werken met hittepunt

19/01/2011
ANPI , de Nationale Vereniging voor brand- en diefstalbestrijding vzw, vestigt de aandacht op de brandgevaren van werken met hittepunt en de rol van de vuurvergunning als preventiemiddel door de uitgave van hun publicatie "Werken met hittepunt – De vuurvergunning".

Officiële FIST-opleiding heeft vorm

11/01/2011

Na enkele jaren van inhoudelijke besprekingen en overleg heeft de officiële FIST-opleiding eindelijk vorm gekregen. Op deze wijze is een eerste stap gezet om FIST op een officiële manier te organiseren en een plaats te geven binnen de toekomstige zones.

Demo brandweer- en medische dispatching

23/12/2010
In het kader van het project 112 wordt begin 2011 door de FOD Binnenlandse Zaken gestart met de organisatie van demosessies van de nieuwe Brandweer- en Medische Dispatching op het CAD-platform van ASTRID NV. Deze demosessies gaan door in het HC 100/112 in Gent, Oost-Vlaanderen.

Overdracht van een krediet aan het Federaal Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid

16/12/2010 De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Annemie Turtelboom om een bedrag van 1.350.000 euro over te dragen aan het Federaal Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid (KCCE) voor de ondersteuning van de opleiding, de praktische training en het provinciaal opleidingscentrum van Namen.

Turtelboom en VZW ANPI presenteren resultaten eerste grote bevraging van burger

26/11/2010

Drie op vier landgenoten denkt nooit of sporadisch aan brand en slechts 2% is bezig met brandpreventie. Dat blijkt uit de resultaten van een grote bevraging over brandpreventie die Binnenlandse Zaken samen met vzw ANPI op 24 november voorstelden op een Brandpreventiecongres in Brussel.