Belgische handleiding voor brandweerregulatie 1ste editie

Lancering van de 14-daagse van de Veiligheid : hoe veilig en efficiënt evacueren bij brand

07/09/2012 Van 8 tot 23 september 2012 vindt de «14-daagse van de Veiligheid» plaats. Jaarlijks sensibiliseert de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken tijdens die periode voor het belang van brandveiligheid in de woning. Dit jaar focust de nieuwe editie van de «14-daagse van de Veiligheid» op het thema: Evacuatie!

Permanente vorming rampenmanagement: slachtoffergerichte benadering KUL

04/08/2012 De opleiding heeft als doel de vorming van deskundigen in rampenmanagement  en is bestemd voor artsen, universitair gediplomeerde gezondheidswerkers, verpleegkundigen en verantwoordelijken van hulp- en ordediensten met de rang van officier of gelijkgestelden.

Het BIG Brandweerinterventieboek 2012 is beschikbaar!

26/07/2012 Brandweerkorpsen moeten zich bij een incident snel kunnen informeren, en daarom heeft BIG het Brandweerinterventieboek Gevaarlijke Stoffen op de markt gebracht. Het boek bundelt meer dan 1000 interventiekaarten voor de meest voorkomende stoffen.

Cartoons rond thema brandweer

25/07/2012 Van 13 tot en met 26 augustus (uitgezonderd op 15 augustus wegens feestdag) is Post Noord (Brandweer Antwerpen) het toneel voor een unieke tentoonstelling met cartoons rond het thema brandweer.

Vlaamse brandweervrouwen steunen goed doel!

25/07/2012 Brandweer Lommel zet ook dit jaar weer Vlaamse brandweervrouwen op de foto voor het goede doel! De verjaardagskalender is in de maak en zal zeker de mannelijke collega's (en dat is nog steeds de meerderheid) aanspreken! 

Ministerraad 20/07: brandweer is tevreden maar alert!

20/07/2012 Met vreugde hebben we kennis genomen van de beslissing van de Ministerraad die de minimale normen vastlegt voor de goede werking van de brandweerdiensten. Dit zal ons eindelijk toelaten onze interventieopdrachten veel beter uit te voeren zodat we aan de bevolking maar ook aan het personeel op de plaats van interventie een hogere veiligheid kunnen garanderen.

Gemeentelijke rampoefening Puurs 26/05/2012

01/07/2012

Stijn Hermans en Tim Bauwens bezorgden ons deze video over de rampoefening in Puurs.

 

Brand discrimineert!

30/06/2012

Brand discrimineert! Allochtonen zijn een kwetsbare doelgroep bij brand. Dikwijls leven zij met velen onder één dak en in oudere woningen. Vaak zijn deze mensen zich ook niet bewust van de brandonveilige situaties of de gevolgen ervan.

Om dit te voorkomen ging brandweer Antwerpen een samenwerking aan met Inburgering Antwerpen, meer bepaald met de leerkrachten maatschappelijke oriëntatie. Aan hen werd een lessenpakket rond brandveilig gedrag en brandveilig wonen voorgesteld. Zij kunnen dit integreren in hun lessen. Op deze manier kan brandweer Antwerpen een zeer divers publiek bereiken.

Postgraduaat Fire Safety Engineering (FSE)Tien kandidaten gefinancierd door het KCCE!

24/06/2012

Het Federaal Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid (KCCE) werkt samen met de Universiteit Gent voor het postgraduaat Fire Safety Engineering (FSE). Het KCCE neemt een zeer groot deel van de kost van deze opleiding ten laste (€ 8000 voor 2 academiejaren) zodat tien leden van de brandweer en/of de Civiele Bescherming deze opleiding kunnen volgen.

Het academiejaar loopt over twee jaar (30 ECTS per jaar) en start de laatste week van september 2012.

Thesisverdediging Karel Lambert en Christian Gryspeert op 28 juni 2012

24/06/2012 Op 28 juni 2012 verdedigen brandweerofficieren Karel Lambert en Christian Gryspeert hun thesis in de postgraduaatsopleiding FSE. Christian Gryspeert zal het hebben over ' De invloed van rookverspreiding doorheen horizontale openingen op natuurlijke Rook en Warmte Afvoer (RWA) in industriële gebouwen' terwijl Karel Lambert zijn 'Experimentele studie van het gebruik van overdrukventilatie in een traphal bij een brandinterventie' zal toelichten.