Belgische handleiding voor brandweerregulatie 1ste editie

Animaties/reconstructies van grote branden in Nederland

31/07/2013 Bekijk hier diverse animaties van grote branden in Nederland.

Het leven zoals het is... bij de brandweer

30/07/2013 Voor een toekomstig artikel in 'De Brandweerman' hadden we graag een vergelijking opgesteld tussen korpsen van over het hele Vlaamse land op 1 willekeurige dag/1 shift. Wie graag wil deelnemen vragen we om in de eerste week van augustus te noteren wat er allemaal gebeurt in uw korps.

Focus op de hervorming nr 57: Regelgeving voor de brandweer

28/07/2013
Sinds vrijdag 8 februari 2013 staat er opnieuw een geactualiseerde “regelgeving voor de brandweer” online op de website van de Algemene Directie Civiele Veiligheid. Dit is een verzameling van alle wetten, besluiten en omzendbrieven betreffende de organisatie van de brandweerdiensten die momenteel van kracht zijn.

Ministeriële omzendbrief inzake de technische specificaties van de speciale geluidstoestellen (sirenes) voor de voertuigen van de Openbare Brandweerdiensten en de Civiele Bescherming

27/07/2013 Ministeriële omzendbrief inzake de technische specificaties van de speciale geluidstoestellen (sirenes) voor de voertuigen van de Openbare Brandweerdiensten en de Civiele Bescherming van 9 juli 2013.

Verlenging uiterste datum voor indienen offertes "expert risicoanalyse welzijn op het werk"

27/07/2013 Er is beslist om, wegens de vakantieperiode, de uiterste datum voor het indienen van offertes voor “expert risicoanalyse welzijn op het werk” voor de Civiele Veiligheid te verschuiven naar het einde van de zomer nl tot 3 september 2013.

Oudenaardse brandweer is Europese top

26/07/2013 De brandweer van Oudenaarde was met twee teams vertegenwoordigd op de brandweerolympiade in Mulhouse in Frankrijk. Beide ploegen behaalden in hun categorie de zilveren medaille.

Cursus Rampenmanagement: Slachtoffergerichte benadering

26/07/2013 In samenwerking met KUL Faculteit Geneeskunde, Defensie en het Vervolmakingscentrum voor Verpleegkundigen, wordt de opleiding 'Rampenmanagement: Slachtoffergerichte benadering' georganiseerd in  Campus Pellenberg.

Focus nr 60: Campagne 2013: «14-daagse van de veiligheid» - Preventie van CO-vergiftiging

20/07/2013 Een campagne over brandveiligheid kan alleen maar slagen met de steun van de experts op het terrein: de brandweer. Daarom vragen we nu reeds uw steun voor de campagne van de «14-daagse van de Veiligheid 2013», die plaatsvindt tussen 7 en 21 september 2013. Dit jaar kaart de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken het belang van preventie van CO-vergiftiging aan!

Brandweer Wetteren op kop tijdens 21 juli-défilé

18/07/2013 De brandweer van Wetteren mag zondag op de nationale feestdag het militaire défilé aanvoeren in Brussel. Ze zijn door het ministerie van Binnenlandse Zaken uitgenodigd om op kop te rijden tijdens de parade, en dat naar aanleiding van hun harde werk in de weken na de treinramp.