Belgische handleiding voor brandweerregulatie 1ste editie

Teksten Administratief en Geldelijk Statuut: Aanpassingen met verstrekkende gevolgen voor adequate brandweerzorg!

25/02/2014 Het ontwerp KB aangaande het administratief statuut en geldelijk statuut werd zoals gemeld vrijdag 21 februari 2014 in tweede lezing door de Ministerraad goedgekeurd. In bijlage vindt u de beide ontwerpen terug die nu voor tweede lezing andermaal naar de Raad van State vertrokken zijn.

Lijkwagen mag met oranje zwaailicht op pechstrook

18/02/2014 Bij ongevallen op autowegen mogen begrafenisondernemers vanaf 1 maart op de pechstrook rijden. Voorwaarde is wel dat hun voertuig uitgerust is met een oranje knipperlicht.

Stand van zaken administratief en geldelijk statuut 14/02/2014

14/02/2014

UPDATE 21/02/2014: Vandaag werd in tweede lezing het administratief- en geldelijk statuut door de Ministerraad goedgekeurd.

 

Brandweer Gent opent nieuwe post Expo naast KBC-toren

09/02/2014 De brandweer betrekt een nieuwe post aan de voet van de KBC-toren vlakbij Ikea en The Loop.

Gedenkteken langs E17 voor overleden brandweerman Wouter Vancraeynest

09/02/2014 Het gemeentebestuur zal op zondag 23 februari, als eerbetoon aan Wouter Vancraeynest (foto), een gedenkteken onthullen op de E17.

Brand'NIEUW'statuut: BVV niet akkoord met voorstel van negatieve aanpassing van de RSZPPO-bijdrage voor de vrijwilliger

06/02/2014

In dit nieuwsitem brengen we geleidelijk aan verschillende onderwerpen die door onze brandweerspecialisten onderzocht werden.

Brand'Nieuw'statuut: Fysieke paraatheid opgenomen in de lijst voor tweede lezing

02/02/2014 Fysieke paraatheid vormt een basiscompetentie voor elke operationele brandweerman. Als uitgangspunt geldt een gelijke aanpak tussen beroeps of vrijwilligers en zeker ook tussen man of vrouw.

Stand van zaken hervorming op 31/01/2014

31/01/2014 Zoals reeds eerder gemeld keurde de Ministerraad op 14 december 2013 de teksten van het administratief en geldelijk statuut alsook het ontwerp van Koninklijk Besluit op de zonecommandant in eerste lezing goed.

Nieuwe directeur KCCE ad interim en standpunt BVV inzake KB opleiding

31/01/2014 Philippe Staquet, huidig kabinetsmedewerker van minister Milquet, werd deeltijds aangesteld als interim directeur voor het Kenniscentrum KCCE.

Brand'NIEUW'statuut: Weddenschalen basis en middenkader beroeps & prestatievergoedingschaal bwm vrijwilliger.

31/01/2014 Het ontwerp van geldelijk statuut voert nieuwe weddeschalen in voor de beroepsbrandweerlieden en een nieuwe berekeningswijze voor de prestaties van de vrijwilligers.