Belgische handleiding voor brandweerregulatie 1ste editie

Brandweer waarschuwt voor luchtwassers

03/04/2014 Landbouwers worden steeds vaker verplicht om een luchtwasser te plaatsen. Maar de installatie van deze toestellen die dienen om de uitstoot van gevaarlijke stoffen te reduceren, is niet zonder gevaar.

Documenten op de onderhandelingstafel van Comité C

01/04/2014 Hierbij bezorgen wij u de documenten die donderdag 03/04/2014 op de onderhandelingen besproken zullen worden:

Brandweer boezemt het meeste vertrouwen in

01/04/2014 Uit een representatieve steekproef bij 3.345 Vlamingen blijkt dat de brandweer goed scoort bij de Vlaming: 84 procent van de ondervraagden zegt vertrouwen te hebben in de brandweer.

Brandweer Lauwe neemt afscheid van ere-luitenant André Deman

31/03/2014 Voorbije donderdag hebben de brandweerlieden van Lauwe Ere-Luitenant André Deman met veel eer begraven.

Goedkeuring overdracht goederen naar HVZ en taakverdeling Civiele Bescherming/Brandweer

31/03/2014 De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de schatting en de overdracht naar de hulpverleningszones regelt, van goederen die tot de gemeenten behoren en die voor opdrachten van de civiele veiligheid worden gebruikt.

Brandweer Hooglede meldt het overlijden van Sgt Ignace Vandenbussche

31/03/2014 Brandweer Hooglede meldt ons het overlijden van Sgt Ignace Vandenbussche.

GEZOCHT: BRANDWEERWAGENS en andere VOERTUIGEN die binnen dit en een jaar worden doorverkocht naar het buitenland

29/03/2014 Voor een nieuwe documentairereeks voor Canvas zijn wij op zoek naar
Brandweerwagens en andere voertuigen die binnen dit en een jaar worden
doorverkocht naar het buitenland!

Handleiding administratief en geldelijk statuut operationeel personeel

27/03/2014 U vindt hier de handleiding voor de brandweer betreffende het nieuw administratief en geldelijk statuut van het operationeel personeel van de hulpverleningszones.

Brandweerkazerne Willebroek verhuist!

26/03/2014 Vanaf 28 maart 2014 zal de brandweerkazerne van Willebroek op het nieuwe adres gehuisvest zijn:

Crisiscentrum roept burgers op om zich te registreren op Be-Alert

17/03/2014 Het federale crisiscentrum roept iedereen op zich te registreren voor BE-Alert, het nieuwe alarmeringssysteem dat snel specifieke groepen mensen kan waarschuwen in crisissituaties.