Belgische handleiding voor brandweerregulatie 1ste editie

Verwerking van de log-in aanvragen

05/05/2014

Door de massale aanvraag tot toegang tot de website loopt het goedkeuren van de toegangen enige vertraging op. 

Momenteel zijn de aanvragen verwerkt tot en met 10/05 om 12u00u.

Alcoholpercentages verlaagd naar 0,2 promille

30/04/2014

Voor bestuurders van vrachtwagens of autobussen (rijbewijs C of D) is de maximaal toegelaten alcoholconcentratie voortaan 0,2 promille. Dit geldt dus ook voor chauffeurs van brandweervoertuigen of ambulances met een MTM van meer dan 3500 kg.

Dotaties aan de hulpverleningszones en de Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

28/04/2014 De ministerraad keurt op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet een voorontwerp van wet goed dat een aantal koninklijke besluiten bekrachtigt rond de dotaties aan de hulpverleningszones en de Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Brandweer Kortrijk meldt het overlijden van hun collega Hans Vanneste

28/04/2014

Brandweer Kortrijk meldt met droefheid het overlijden van hun collega beroepsbrandweerman Hans Vanneste.

 

Hof van Cassatie: Opkomstijd is geen Arbeidstijd

25/04/2014 Ter informatie: Op 10 maart 2014 velde het Hof van Cassatie een arrest met volgende argumentatie:

Voorwaarden brandveiligheid en attesten brandveiligheid in kinderopvang vanaf 1 april 2014

22/04/2014

Op 13.01.2014 werd in het BS een besluit van de Vlaamse Regering gepubliceerd houdende de vergunningsvoorwaarden en het kwaliteitsbeleid voor gezinsopvang en groepsopvang van baby’s en peuters.

Brandweer Ninove meldt het overlijden van brandweerman Cédric Vincent

20/04/2014 Brandweer Ninove meldt het overlijden van hun collega brandweerman Cédric Vincent.

Brandweer Nederland introduceert: Smokey gaat logeren

20/04/2014 Met het nieuwe lespakket ‘Smokey komt logeren’ voor kleuters wil Brandweer Drenthe alle doelgroepen betrekken bij brandveiligheid.

Plan voor hervorming brandweer is rond

20/04/2014 Op 1 januari 2015 worden de nieuwe hulpverleningszones van de brandweer definitief ingevoerd.

Brandweer Vereniging Vlaanderen is er voor ALLE brandweerlieden

19/04/2014 Brandweer Vereniging Vlaanderen is dé overkoepelende organisatie voor ALLE brandweerlieden in Vlaanderen. BVV gaat voor een goede organisatie van de brandweer in Vlaanderen en goed opgeleide brandweerlieden die werken in veilige omstandigheden.