Belgische handleiding voor brandweerregulatie 1ste editie

Infoavond 'Redden met touwen'

08/06/2018

Een nieuwe wetgeving is op komst rond de reddingen met touwen. Tijd dus om al enige duidelijkheid te scheppen rond de wijzigingen die op til zijn. 

BVV organiseert een infoavond, voor iedereen die betrokken is bij reddingen op hoogte.

De CET-brandweerlieden erkend bij koninklijk besluit

05/06/2018 Het koninklijk besluit van 10 juni 2014 tot bepaling van de opdrachten uitgevoerd door de hulpverleningszones werd aangepast om de verantwoordelijkheid van de brandweerlieden inzake "Casualty Extraction Team (CET)" te bekrachtigen.

Hulpverleningszones zoeken 673 brandweermensen in 2018

04/05/2018 De brandweer in België gaat dit jaar op zoek naar in totaal 673 brandweermensen, waarvan 258 beroepsbrandweer en 415 brandweervrijwilligers. 

Overlevenden van Grenfell vertellen hun verhalen

25/04/2018 Overlevenden van de Grenfort-torenbrand delen hun persoonlijke verhalen over de brand die 72 mensen heeft gedood

Overlijden van Adjudant Louison Lotens

13/04/2018

Brandweerzone Vlaamse Ardennen, post Brakel, meldt met droefheid het plotse overlijden van collega Adjudant Louison Lotens.

Hervorming van de Civiele Bescherming

05/04/2018 6 nieuwe ontwerpbesluiten goedgekeurd in de ministerraad

Save the date: Brandweercongres 2018 'Back to basics'

19/03/2018 Op vrijdag 19 en zaterdag 20 oktober 2018 organiseert Brandweervereniging Vlaanderen het BrandweercongresBack to basics’.

Nieuwe film over de brandweeropleiding.

09/03/2018

Het federaal Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid (KCCE) heeft deze week de nieuwe film over de brandweeropleiding verspreid. Bekijk de opleidingsfilm op ikwordbrandweer.be

Week van de vrijwilliger

06/03/2018

365 dagen per jaar verdienen jullie onze dankbaarheid.

Maar deze week zetten we het even extra in de verf.

Hartelijk dank voor jullie inzet!

Reparatie-KB's omtrent statuut operationeel personeel en ambulancepersoneel

22/02/2018

Op 20 februari 2018 verschenen volgende Koninklijke Besluiten in het staatsblad.
Hier kan u een beknopte samenvatting met de belangrijkste wijzigingen terugvinden.