Belgische handleiding voor brandweerregulatie 1ste editie

Prioritaire SIM-kaarten voor hulpdiensten

25/01/2018 Vanaf 8 februari 2018 zullen alle SIM-kaarten van de (adjunct-)eenheidschefs van de Civiele Bescherming en de 112-chefs omgeschakeld zijn naar “Blue Light Mobile”.

De brandweertoets: Belevingsonderzoek 2018

24/01/2018

BVV nam het initiatief voor een grootschalig wetenschappelijk onderzoek naar de wijze waarop het personeel 'de brandweer' beleeft. Deze 'belevingsenquête' wordt momenteel gehouden bij alle personeelsleden van de Vlaamse Brandweer, inclusief de Nederlandstalige brandweer van Brussel. In totaal zo'n 13.000 medewerkers krijgen de mogelijkheid om aan de bevraging deel te nemen.

Belevingsenquête: persbericht

21/01/2018

Zondag 21 januari start de belevingsenquête. Met deze bevraging willen we peilen naar de mening van 'de brandweer'. Alle personeelsleden van de hulpverleningszones worden gevraagd om de enquête in te vullen. Niet enkel operationele brandweerlieden, maar ook ambulanciers en administratieve medewerkers! 

>>> Lees ook het persbericht van 21 januari 2018 over de Belevingsenquête (pdf)

Update: Nummer 1722 voor storm en wateroverlast uitgeschakeld

18/01/2018 Het KMI voorziet geen noodweer meer. Vanaf 21 uur vandaag, woensdag 18 januari, wordt het nummer 1722 weer uitgeschakeld

Het KMI voorspelt noodweer!

17/01/2018

Het KMI voorspelt noodweer. Daarom heeft de FOD Binnenlandse zaken beslist om vanaf middernacht het nummer 1722 te activeren. 

Bel tijdens het noodweer 1722 als je de brandweer nodig hebt bij wateroverlast en/of stormschade. Bel enkel 112 als jij of iemand in je omgeving zich in een (potentieel) levensbedreigende situatie bevindt.

De brandweertoets - Het startschot is gegeven!

16/01/2018 Deze brandweertoets is een belevingsenquête: hoe beleven de personeelsleden van de hulpverleningszones ‘de brandweer’. We baseren ons daarvoor op de Nederlandse Belevingsenquête die vlak voor de zomer in 2017 afgenomen is. Door deze enquête naar Vlaanderen over te plaatsen, zorgen we ervoor dat we onze Vlaamse brandweer kunnen vergelijken met de Nederlandse brandweer.

Tijdelijk voordeel voor leden: 2 maand gratis autoverzekering

15/01/2018

Als u nu een autoverzekering van Ethias afsluit, geniet u 2 maanden gratis!
Dit naast de 10% korting als BVV lid. 

Een gelijkstelling of vrijstelling voor een opleiding aanvragen

12/01/2018

Heb je in het verleden een opleiding gevolgd die gelijkwaardig is met een opleiding die je nog dient te volgen, dan kan je een aanvraag tot vrijstelling indienen. 

Start bouw nieuwe kazerne Mechelen

11/01/2018

Op woensdagochtend 10 januari werd de eerste steen gelegd van de nieuwe brandweerkazerne 'de Nekker'. In de loop van 2019 zal de administratie van de zone Rivierenland samen met post Mechelen er zijn intrek nemen.

Update: Nummer 1722 voor storm en wateroverlast uitgeschakeld

03/01/2018

Het KMI voorziet geen noodweer meer. Vanaf 20 uur vandaag, woensdag 3 januari, wordt het nummer 1722 weer uitgeschakeld