Belgische handleiding voor brandweerregulatie 1ste editie

Fireforum congres op 20 en 21 november 2014: Invloed van nieuwe technieken op preventie en interventie

14/08/2014 Tijdens de derde editie van het wetenschappelijk congres van Fireforum op 20 en 21 november 2014 te Brussel worden 16 toepassingen van innovatieve ontwikkelingen voorgesteld door nationale en internationale sprekers uit de academische, de industriële en de openbare sector.

Brevet crisissituatiebeheer: omzendbrief 15/7

14/08/2014 De omzendbrief (pdf) geeft een opsomming van de diploma's en certificaten die gelijkgesteld worden met het brevet crisissituatiebeheer.

Dienstchefs die worden aangewezen in de periode van de overgang naar de zones (1/1/2015 - 1/1/2016), dienen in het bezit te zijn van het brevet crisissituatiebeheer.

Brandweermannen gezocht die hulp boden bij ongeval in Ardeche op 19 juli

14/08/2014

Op 19 juli 2014 kreeg een gezin in de Ardèche (nabij Aubenas) een ernstig verkeersongeval. Het voertuig van het gezin was een Belgische grijze VW Touran.

 

Wet vaststelling arbeidstijden beroepslieden hulpverleningszones

11/08/2014

Wet tot vaststelling van bepaalde aspecten van de arbeidstijd van de operationele beroepsleden van de hulpverleningszones en van de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp en tot wijziging van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid (1)

Financiering Astrid

11/08/2014

Koninklijk besluit houdende de toekenning van de toelage aan de N.V. A.S.T.R.I.D. ter dekking van extra investeringskosten van de gemeenschappelijke infrastructuur voor het begrotingsjaar 2014.

Nieuwsbrief FOD Binnenlandse Zaken: Bedankbrief Joëlle Milquet

08/08/2014 Naar aanleiding van de aanstelling van de nieuwe regeringen op verschillende niveaus en het begin van de federale onderhandelingen in een nieuwe politieke configuratie, werd mij gevraagd vicepresident van de Federatie Wallonië-Brussel te worden en minister van Onderwijs, Cultuur en Kinderopvang in de regering van de Federatie Wallonië-Brussel.

BW Zuid-Holland weet met unieke aanpak aantal nodeloze brandmeldingen te halveren

07/08/2014 Brandweer Zuid-Holland Zuid (ZHZ) heeft met het unieke project TOOM; het Terugdringen van Onechte en Ongewenste Meldingen, het aantal nodeloze brandweermeldingen in twee jaar tijd met meer dan de helft weten terug te dringen.

Oververhitte smartphone kan u het leven kosten

07/08/2014 Dit jaar zijn al 50 mensen in een woningbrand omgekomen. Alarmerend veel, zegt een expert. Het vuur laaft zich steeds vaker aan oververhitte technologische snufjes, zoals smartphones en tablets.

Masterclass Risico- & Crisismanagement

07/08/2014

PM en Inconnect organiseren in het najaar een nieuwe vierdaagse Masterclass Risico- en Crisismanagement in België en Nederland.

 

Invoering freeflowsnelheden in dispatchtechnologie Hulpcentrum 112/100 West-Vlaanderen

06/08/2014

op maandag 4 augustus zijn de freeflowsnelheden ingevoerd in de dispatchingtechnologie van het hulpcentrum 112/100 in West-Vlaanderen.