Belgische handleiding voor brandweerregulatie 1ste editie

Brandweerhervorming in nieuw regeerakkoord en nieuwe ministers

09/10/2014

Het nieuwe regeerakkoord staat online. Download en lees het regeerakkoord in pdf. Het hoofdstuk over brandweer en civiele veiligheid vindt u op blz. 96-98.

In het regeerakkoord is de brandweerhervorming een sleutelprioriteit. BVV zal als brandweerfederatie haar verantwoordelijkheid blijven opnemen in de Begeleidingscommissie.

De BVV verwelkomt ook Jan Jambon als nieuwe minister van Binnenlandse Zaken en - voor wat de DGH betreft - Maggy De Block als nieuwe minister van Volksgezondheid. Wij kijken alvast uit naar een goede samenwerking.

Brandweercongres 2014: PPMO-proeven

08/10/2014

Op het congres van 18 oktober komen onze Nederlandse collega's de PPMO-testen demonstreren.

BW Deinze meldt het overlijden van Ere-Kapitein Bevelvoerder Fernand Bekaert

07/10/2014 Brandweer Deinze meldt het overlijden van ere-kapitein  Fernand Bekaert.

Brandweermannen snoeien oprit bejaarde vrouw

07/10/2014 Nadat de brandweer van Santa Barbara, Californië (VS), een oproep gekregen had om een vrouw, die ten val gekomen was voor haar voordeur, te helpen, beperkte de interventie zich niet tot het naar het ziekenhuis vervoeren van de 81-jarige vrouw.

Brandweercongres 2014 - Zonnepanelen: een gevaar of niet?

06/10/2014

Het beheersen van deze risico's is niet vanzelfsprekend. Er werd daarom uitgebreid onderzocht wat de mogelijkheden zijn, zowel voor bestaande installaties als voor nieuwe installaties.

Brandweercongres 2014 - Drugslabo's, je wordt er sneller mee geconfronteerd dan je denkt!

03/10/2014 In België worden allerlei soorten drugs door criminele organisaties op grote schaal aangemaakt. De productie van synthetische drugs zoals XTC of amfetamine gebeurt op basis van allerhande gevaarlijke chemische stoffen.

Akkoord rond verdeelsleutel brandweerzone Waasland

01/10/2014

De zeven gemeenten die deel uitmaken van brandweerzone Waasland hebben een akkoord bereikt inzake de verdeelsleutel. De burgemeesters en colleges zijn onderling tot een akkoord gekomen rond de zonale verdeelsleutel van de brandweerzorg de komende jaren. Een grote stap richting zonevorming.

Nieuwsbrief Civiele Veiligheid nr 12 van 25 september 2014

30/09/2014

Lees de nieuwsbrief  nr 12 met onderwerpen:

Cdt Elie van Strien (NL): "Brandweer afrekenen op opkomstijden is te gek voor woorden"

29/09/2014

Cdt Elie Van Strien (NL) vindt dat het afrekenen van de brandweer enkel en alleen op de opkomsttijden te gek is voor woorden.

Brandweercongres 2014: Silobranden: verrassender dan je vermoedt!

25/09/2014

De presentatie biedt een praktische insteek in het veilig benaderen van een silobrand.  Langsheen de opbouw van de installatie, de aanwezige gevaren en praktische voorbeelden worden de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van silobrandbestrijding geduid.