Belgische handleiding voor brandweerregulatie 1ste editie

Onrust bij BW Hasselt over nieuwe statuut

07/11/2014 Brandweermannen die nacht- en weekendwerk doen, zijn niet zo blij met het nieuwe brandweerstatuut.

Onze 'mol' op het congres was een journaliste van Het Belang Van Limburg: lees haar verslag!

05/11/2014

Op het brandweercongres in Hasselt werden de fysieke proeven PPMO uit Nederland gedemonstreerd.

Unaniem positief advies van de Hoge Raad Opleiding voor het ontwerp KB Opleiding en aanpak in fases!

05/11/2014

Het ontwerp KB Opleiding is door de Hoge Raad Opleiding goedgekeurd. Het regelt de nieuwe opleidingen voor alle graden van de brandweer volgens het nieuwe brandweerstatuut. Tegelijk houdt het rekening met de noden waaraan een moderne, professionele brandweer moet voldoen. In eerste plaats om de veiligheid van de brandweerman/vrouw zelf te vrijwaren. In de tweede plaats om als brandweerpersoneel adequaat te kunnen reageren in een snel evoluerende en op technologie gebaseerde maatschappij.

Het ontwerp KB houdt bovendien rekening met de bijzondere situatie van de duizenden vrijwilligers, die opleiding moeten combineren met andere activiteiten voor hun hoofdberoep en gezinsleven. Voor de basisopleiding brandweerman mag de helft van de opleiding gespreid worden en gevolgd worden tijdens de 24 h verplichte jaarlijkse permanente vorming. Aspirant sergeanten kunnen de modules preventie 1 en FOROP 1 al op voorhand volgen en zo de opleiding spreiden in de tijd.

In de marge van dit KB opleidingen, is er ook een competentiewoordenboek voor de brandweer opgesteld en zijn er functieprofielen uitgetekend voor elke graad en elke mogelijke specialisatie.

Dit titanenwerk, opgesteld door de werkgroep ETE in de schoot van het Kenniscentrum, is een krachtig instrument geworden voor een betere brandweerzorg in België en meer veiligheid voor het personeel.

Congres Fireforum

03/11/2014

Een snelle reminder: u kan nog inschrijven voor het congres van Fireforum 20 en 21 november in Brussel.

Brandveiligheid bij u thuis: eenvoudige tips - grotere veiligheid!

03/11/2014
Brandpreventie begint met het besef van waar het in uw eigen huis fout kan lopen. Vaak doen we een aantal zaken fout zonder het te beseffen en dat terwijl een kleine aanpassing in ons gedrag veel schade kan voorkomen.

Daarom verwijzen we graag naar de website www.aterno.be/brandveiligheid. Deze fabrikant bundelde hun eigen kennis en toetste dit af met onze brandpreventieadviseurs. Neem zeker een kijkje en zie waar u mits een kleine wijziging een grote verbetering van uw persoonlijke veiligheid.

Publicatie KB's

27/10/2014 Publicatie twee Koninklijke Besluiten:

Chris Addiers nieuwe voorzitter van de FEU

27/10/2014
Met plezier vernamen we het nieuws dat onze BVV-voorzitter lt.-kol. Chris Addiers werd verkozen tot nieuwe voorzitter van de FEU.

Scherpenheuvel-Zichem meldt het overlijden van brandweerman Eddy Haesen

20/10/2014

Brandweer Scherpenheuvel-Zichem meldt het overlijden van brandweerman Eddy Haesen, tevens verpleger op de dienst Spoedgevallen van het UZ Gasthuisberg.

Congres 'Onvoorziene omstandigheden' - 18 oktober

14/10/2014 Bedankt, jullie waren geweldig!

Het congres 'Onvoorziene omstandigheden' van afgelopen zaterdag was een groot succes. Dank aan alle bezoekers, zowel brandweer als alle geïnteresseerden die aanwezig waren. En aan de sprekers en exposanten, die de dag zo rijkelijk hebben opgevuld. Hopelijk hebben alle aanwezigen interessante contacten gehad en heel wat bijgeleerd op deze bijzondere dag.

    Foto's kan u bekijken op de website van fotografie VTZ of op onze Flickr-account.

    De eerste presentaties kan u al downloaden via deze site. De overige presentaties volgen nog.

    Volgende afspraak: 17 oktober 2015 in Kortrijk!