Belgische handleiding voor brandweerregulatie 1ste editie

Nieuwsbrief CTIF - maart 2015

16/03/2015

Lees hier de nieuwsbrief van CTIF (maart 2015).
- standaardisatie nieuwe voertuigen: kick-off meeting
- samenwerking met het Internationaal Atoomagentschap rond gevaarlijke stoffen

Commissie Binnenlandse Zaken 11/3: verslag

13/03/2015 In de Kamer is deze week gesproken over de brandweerhervorming. Minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid Jan Jambon werd er geïnterpelleerd. Lees hier het volledig verslag (pdf).

Volksgezondheid trekt nieuwe werkgroep DGH

13/03/2015

Een werkgroep onder leiding van minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) moet de dringende geneeskundige hulp in kaart brengen. Aan de werkgroep wordt gevraagd om uiterlijk op 9 oktober 2015 conclusies voor te leggen. Dat heeft minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon woensdag in de Kamer verklaard. BVV heeft hier ook steeds voor geijverd.

De kosten van de dringende medische hulp lopen zeer hoog op. Als oorzaken wees de minister naar het nieuw statuut van de ambulanciers en het arrest van het arbeidshof, dat beslist heeft dat ook de wachttijd arbeidstijd is. Dat was voordien niet het geval. Ook heeft de vorige regering een omzendbrief uitgevaardigd waarin is bepaald dat er geen verplichte wachten zijn voor vrijwilligers, en tot slot zegt de wet dat dringende medische hulp ook een opdracht van de brandweer is.

Ministers Jambon en De Block hebben de voorzitters van de zones aangeschreven met de vraag om de toestand tijdelijk te beheren als een 'goede huisvader' en hun verantwoordelijkheid te nemen. "Wij erkennen daarin tegelijkertijd dat dit een zeer complexe problematiek is met heel veel spelers op het terrein", zei Jambon. Daarom is er een werkgroep in het leven geroepen, die zich moet buigen over de programmatie van de DGH, een model voor de financiering en een actualisering van de huidige regelgeving.

bron: Belga

World Fire Games: deelname Belgische brandweer

06/03/2015 Aan alle Belgische deelnemers van de World Police and Fire Games 2015. ANPI wil graag een ontmoetingsmoment organiseren ter plaatse (Fairefax, Washington). Neemt u deel? Laat het dan snel weten aan de mensen van ANPI.

Zone Vl. Ardennen meldt het overlijden van ere-lt. Bruno Meeze

04/03/2015

Zone Vl. Ardennen meldt het overlijden van ere-lt. Bruno Meeze. De uitvaartplechtigheid vindt plaats op zaterdag 7 maart om 10u30 in de H. Dominicus Saviokerk in Dilbeek. Lees ook het rouwbericht.

BVV leeft mee met de echtgenote, familie en vrienden van Bruno.

Zone Centrum meldt het overlijden van Guy Willems

04/03/2015

Zone Centrum meldt het overlijden van  Guy Willems, gepensioneerd brandweerman en vader van kapt. Frank Willems.
U kan hierbij het rouwbericht in pdf terugvinden.

BVV leeft mee met de familie, vrienden en de oud-collega's.

Ontwerp KB opleiding in laatste fase

02/03/2015 De laatste hand wordt gelegd aan het ontwerp-KB opleidingen. BVV bracht advies uit en legde haar standpunten voor op het kabinet. Raadpleeg hier de laatste versies van de ontwerpteksten.

Fireforum: mission to Scandinavia from 20 till 24 April 2015

02/03/2015

Fireforum unites companies active in the field of fire safety and brings them together with scientific and academic institutions, fire brigades and authorities to share knowledge.

Our contacts at universities, industrial companies and fire departments have informed us about the specific approach to fire safety in Denmark and Sweden.

Laatste plaatsen Masterclass Risico- en Crisismanagement

02/03/2015 PM en Inconnect organiseren in april-mei-juni 2015 een nieuwe 4-daagse Masterclass Risico- en Crisis­management in Rotterdam.

Sociale media in crisissituaties

25/02/2015 Op welke manier kunnen sociale media bijdragen bij hulpverlening in noodsituaties? Het Europees project 'Emergent' tracht dit in kaart te brengen. 

>>> Meer informatie op de website van Emergent