Belgische handleiding voor brandweerregulatie 1ste editie

vacature

28/03/2015

Campus Vesta heeft de vacature van co-directeur afdeling brandweeropleidingen opnieuw opengesteld.

Meer info: ga naar de pagina 'Jobs'

Omzendbrief m.b.t. federaal geschiktheidsattest

27/03/2015 Het nieuw administratief statuut van het operationeel personeel van de hulpverleningszones voorziet in een federaal geschiktheidsattest. Dit attest dient elk toekomstig operationeel lid van de brandweerzones te behalen alvorens hij/zij aangeworven kan worden in de graad van brandweerman of kapitein.
Het attest is geldig voor onbepaalde duur, met uitzondering van de lichamelijke proeven die gelden voor 2 jaar.
De FOD Binnenlandse zaken zal via de opleidingscentra, per taalregeling minstens één keer per jaar en rekening houdend met de noden van de zones, geschiktheidsproeven organiseren.
De kandidaat operationele brandweerlieden moeten in onderstaande volgorde slagen voor de geschiktheidsproeven
 1. Competentietest: 60 meerkeuzevragen (logica en vraagstukken, algemene kennis, wetenschappelijke kennis). Als men minimum 50% heeft behaald voor deze proef, kan men zich inschrijven voor het tweede gedeelte
 2. Operationele handvaardigheidstest
 3. Fysieke proeven, met 4 onderdelen
  - een fysieke testbatterij
  - een laddertest
  - een uithoudingstest (12 min. lopen)
  - houder zijn van een zwembrevet van min. 100m

>>> Lees de volledige omzendbrief (pdf) m.b.t. het federaal geschiktheidsattest 
Update: de omzendbrief is 16.4.2015 gepubliceerd in het Staatsblad.

Opleiding Adviseur Gevaarlijke Stoffen (AGS)

26/03/2015 In september start een nieuwe postgraduaatopleiding Adviseur Gevaarlijke Stoffen. De opleiding wordt georganiseerd door Universiteit Antwerpen i.s.m. Campus Vesta. Lees er hier meer over...

Nieuwsbrief EENA

26/03/2015 Lees hier de nieuwsbrief van EENA.

Zone Zuid-Oost meldt het overlijden van Ere-Olt-Geneesheer Werner Verhamme

24/03/2015

Zone Zuid-Oost meldt het overlijden van  Ere-Olt.-Geneesheer Werner Verhamme. Dokter Verhamme was korpsdokter bij brandweer Lede van 1977 tot 1995.

 U kan hierbij het rouwbericht in pdf terugvinden.

BVV leeft mee met de familie, vrienden en de oud-collega's.

Nieuwsbrief CTIF - maart 2015

16/03/2015

Lees hier de nieuwsbrief van CTIF (maart 2015).
- standaardisatie nieuwe voertuigen: kick-off meeting
- samenwerking met het Internationaal Atoomagentschap rond gevaarlijke stoffen

Commissie Binnenlandse Zaken 11/3: verslag

13/03/2015 In de Kamer is deze week gesproken over de brandweerhervorming. Minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid Jan Jambon werd er geïnterpelleerd. Lees hier het volledig verslag (pdf).

Volksgezondheid trekt nieuwe werkgroep DGH

13/03/2015

Een werkgroep onder leiding van minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) moet de dringende geneeskundige hulp in kaart brengen. Aan de werkgroep wordt gevraagd om uiterlijk op 9 oktober 2015 conclusies voor te leggen. Dat heeft minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon woensdag in de Kamer verklaard. BVV heeft hier ook steeds voor geijverd.

De kosten van de dringende medische hulp lopen zeer hoog op. Als oorzaken wees de minister naar het nieuw statuut van de ambulanciers en het arrest van het arbeidshof, dat beslist heeft dat ook de wachttijd arbeidstijd is. Dat was voordien niet het geval. Ook heeft de vorige regering een omzendbrief uitgevaardigd waarin is bepaald dat er geen verplichte wachten zijn voor vrijwilligers, en tot slot zegt de wet dat dringende medische hulp ook een opdracht van de brandweer is.

Ministers Jambon en De Block hebben de voorzitters van de zones aangeschreven met de vraag om de toestand tijdelijk te beheren als een 'goede huisvader' en hun verantwoordelijkheid te nemen. "Wij erkennen daarin tegelijkertijd dat dit een zeer complexe problematiek is met heel veel spelers op het terrein", zei Jambon. Daarom is er een werkgroep in het leven geroepen, die zich moet buigen over de programmatie van de DGH, een model voor de financiering en een actualisering van de huidige regelgeving.

bron: Belga

World Fire Games: deelname Belgische brandweer

06/03/2015 Aan alle Belgische deelnemers van de World Police and Fire Games 2015. ANPI wil graag een ontmoetingsmoment organiseren ter plaatse (Fairefax, Washington). Neemt u deel? Laat het dan snel weten aan de mensen van ANPI.

Zone Vl. Ardennen meldt het overlijden van ere-lt. Bruno Meeze

04/03/2015

Zone Vl. Ardennen meldt het overlijden van ere-lt. Bruno Meeze. De uitvaartplechtigheid vindt plaats op zaterdag 7 maart om 10u30 in de H. Dominicus Saviokerk in Dilbeek. Lees ook het rouwbericht.

BVV leeft mee met de echtgenote, familie en vrienden van Bruno.