Belgische handleiding voor brandweerregulatie 1ste editie

Fireforum Awards 2015: inschrijvingsdatum verlengd tot 30 september

14/09/2015 Hebt u in de voorbije twee jaar een project geleid of aan een project meegewerkt in het kader van brandveiligheid van personen, goederen of gebouwen? Wil u dit graag in de kijker zetten? Dien dan nog snel uw project in. Dit kan nog tot 30 september.

De vereniging 'Brandweer voor Bolivia' zoekt brandweerinstructeurs

11/09/2015 Sinds 1999 zetten (ex-)brandweerlieden met verschillende achtergronden en specialisaties zich in om SAR-Bolivia te ondersteunen. Om Boliviaanse brandweerlieden verder op te leiden zoekt de vereniging 'Brandweer voor Bolivia' nieuwe vrijwilligers die zich voor collega-brandweermannen willen inzetten.

Campagne 14-daagse van de veiligheid

11/09/2015 De FOD Binnenlandse Zaken lanceert de 14-daagse van de Veiligheid. 
Van 12 tot 27 september 2015. Elke minuut telt! Heb jij voldoende rookmelders en een vluchtplan?

Oproep voor voertuig voor Polen

06/09/2015 Peter Oostenbrink, een Nederlander die sinds 24 jaar in Polen woont, wil volgende oproep lanceren:

Zone Waasland meldt het overlijden van ere-luitenant August Lippens

03/09/2015 Zone Waasland meldt het overlijden van ere-luitenant bevelhebber August Lippens (post Sint-Gillis-Waas).
BVV betoont haar medeleven aan de familie, vrienden en oud-collega's.

Domeinnaam van de week: brandweer.vlaanderen op DNS

17/08/2015

BVV registreerde domeinnaam brandweer.vlaanderen

In de week van 17 augustus werd brandweer.vlaanderen verkozen tot domeinnaam van de week.

 

Fireforum Awards: oproep tot kandidaturen

12/08/2015 Op 19 november 2015 vindt de derde editie van de Fireforum Awards plaats.

Zone Noord-Limburg meldt het overlijden van Lambert Verdonck

07/08/2015

Zone Noord-Limburg meldt het overlijden van ere-korporaal Lambert Verdonck (post Leopoldsburg).

U kan hier het rouwbericht en de begeleidende brief downloaden.

BVV betuigt haar medeleven tov de echtgenote en de naaste familie, vrienden en collega's van brandweer Leopoldsburg.

Opleiding rampenmanagement: slachtoffergerichte benadering

05/08/2015 Deze vorming heeft als doel om deskundigen in rampenmanagement op te leiden. De opleiding is bestemd voor artsen, universitair gediplomeerde gezondheidswerkers, verpleegkundigen

en verantwoordelijken van hulp- en ordediensten met de rang van officier of gelijkgestelden.

Aanwervingsprocedures onderluitenanten

28/07/2015

Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon heeft de regeling rond de huidige aanwervingsprocedures van onderluitenanten verduidelijkt.

Het administratief statuut had geen rekening gehouden met kandidaat-onderluitenanten (beroeps en vrijwilligers) die niet beschikken over een diploma van niveau A. In afwachting van het reparatie-KB, kunnen de regels zoals omschreven in deze omzendbrief worden toegepast.