Belgische handleiding voor brandweerregulatie 1ste editie

Brand door elektrische fietsen

30/05/2016 Brandweer en de coördinator brandveiligheid van Binnenlandse Zaken waarschuwen voor het mogelijke brandgevaar van elektrische fietsen. 

Studiedagen erkend als voortgezette opleiding

26/05/2016 Sinds 1/1/2016 worden studiedagen erkend als voortgezette opleiding voor de brandweer, zoals voorzien in het KB statuut en het KB opleiding.

Minister Jambon bezoekt provinciale urgentiedienst

26/05/2016

Minister van binnenlandse zaken Jan Jambon was vandaag te gast op de provinciale academie voor urgentiediensten en lokale overheden in Mendonk (Gent).

Brandweer is zwaar beroep

20/05/2016

Brandweerman is een zwaar beroep. Zie hier de argumenten die BVV bezorgd heeft aan de pensioencommissie en de vakbonden. BVV is verder geen betrokken partij in deze onderhandelingen.

International Working Group 'History of Fire Services' (CTIF)

19/05/2016

The meeting of the International Working Group for fire brigade and fire protection history (CTIF), will take place on from 5 - 7 October in Pribyslav (Czech Republic)

"Vier keer huis proberen binnengaan om mens te redden: DÁT IS EEN BRANDWEERMAN"

12/05/2016 In zijn katoenen broek met een lederen jas en een Canadese brandweerhelm op. Zo vertrok de pas aangeworven pompier Chris Addiers uit Burcht in 1980 naar zijn eerste brand.

HVZ Vlaams-Brabant West meldt het overlijden van beroepsbrandweerman Jelle Cox

30/04/2016 Hulpverleningszone Vlaams-Brabant West meldt onverwachte het overlijden van hun collega - beroepsbrandweerman Jelle Cox.

Federaal geschiktheidsattest: competentietest op 21 mei in brandweerschool PIVO, Asse

27/04/2016

Op 21 mei kan je als kandidaat-brandweerman/-vrouw terecht bij brandweerschool PIVO voor de proeven tot het behalen van het federaal geschiktheidsattest.

De gordel: een band voor het leven

27/04/2016 Op 28 april, de Internationale Dag van de Veiligheid en Gezondheid op het Werk, lanceert Brandweervereniging Vlaanderen i.s.m. Ethias en brandweerzone Vlaams-Brabant West een campagne rond het dragen van de veiligheidsgordel voor brandweerlieden.

Betaald educatief verlof voor brandweervrijwilligers eindelijk een feit

21/04/2016 Op 12 april keurde de Vlaamse erkenningscommissie het betaald educatief verlof voor brandweervrijwilligers goed. 

De samenwerking tussen federaal minister Jan Jambon, bevoegd voor Binnenlandse Zaken en Veiligheid, Vlaams minister Philippe Muyters, bevoegd voor Werk, Economie, Innovatie en Sport en  Brandweervereniging Vlaanderen (BVV) leidde tot dit positieve resultaat.

Deze erkenning laat de vrijwilligers van de brandweer toe om tijdens hun werkuren opleiding te gaan volgen zodat ze te kunnen aangesteld worden als brandweerman of -vrouw of kunnen bevorderen tot sergeant of officier. Er is gekozen voor opleidingen die ook een meerwaarde voor de werkgever inhielden.

>>> Lees het persbericht (pdf)