Belgische handleiding voor brandweerregulatie 1ste editie

Fitheidstest discrimineert brandweervrouw niet

03/08/2017 De verplichte brandweer-fitheidstest van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden maakt geen verboden onderscheid tussen geslacht of leeftijd.

Overlijden brandweerman Kris De Pauw

19/07/2017

Hulpverleningszone Vlaams-Brabant West meldt ons het plotse overlijden van collega-brandweerman Kris De Pauw (brandweerpost Zaventem). Namens BrandweerVereniging Vlaanderen, wensen we de familie veel sterkte toe in deze moeilijke periode.

Start van de opleiding OFF-3

13/07/2017 Het Koninklijk Besluit van 18 november 2015 betreffende de opleiding van de leden van de openbare hulpdiensten voorziet onder meer een opleiding voor het behalen van het brevet van hoger kader OFF3. 

Brandveiligheid van gevels van gebouwen met meerdere verdiepingen

12/07/2017

Naar aanleiding van de tragische gebeurtenissen in Londen vorige maand, maakt het WTCB een stand van zaken op van de brandveiligheid van gebouwen in ons land. 

In de nieuwe WTCB-monografie wordt er een overzicht gegeven van de reglementaire eisen en normen die van kracht zijn in België en dan vooral op het vlak van brandoverslag via de gevels.

Er wordt ruime aandacht besteed aan de bestaande gevelsystemen en de aandachtspunten waarmee rekening gehouden. 

Zelfrijdende ziekenwagens op komst?

07/07/2017 In ontwikkelde landen wordt er alsmaar meer beroep gedaan op de ambulancedienst door de groeiende en verouderende bevolking, een toename van chronische ziektes en een gebrek aan zorgziekenhuizen en –verstrekkers. 

Unieke brandweertoets zorgt voor groei in de brandweer

04/07/2017

  Twee jaar geleden hervormde het volledige brandweerlandschap, waardoor de zonewerking het daglicht zag. Nu – 2 jaar later – is het landschap nog steeds in verandering. Ook BVV verandert en gaat daarom terug naar de bron van haar bestaan: kennis delen en netwerken voor mensen die een hart hebben voor de brandweer. De brandweertoets – een unicum in Vlaanderen – is hier een mooi voorbeeld van. 

Netwerk Brandweer staat op de kaart!

04/07/2017 Op 4 juli wordt met Netwerk Brandweer een nieuwe brandweerorganisatie op de kaart gezet!

Vanaf 04 juli volgt belangrijke informatie voor de brandweer via onze nieuwsbrief/twitter/FB

03/07/2017

Op 4 juli zal belangrijke informatie voor en over de brandweer meegedeeld worden.

Vraag uit het veld: van Civiele Bescherming naar een brandweerzone?

28/06/2017

De BVV volgt de problematiek van de Civiele Bescherming van nabij. Waar we kunnen willen we zorgen dat hulpverleners die ons een vraag stellen een zo eerlijk en vooral juist antwoord ontvangen.

Wereldwijde cyberaanvallen: Ook bij ons!

28/06/2017

Ook in ons land zijn bedrijven getroffen door cyberaanvallen. We kunnen ervan uitgaan dat de hulpverleningszones mogelijks ook mails ontvangen die onze systemen kunnen platleggen. Wees dus voorzichtig met berichten die u opent!