Aangenomen resolutie gebruik calamiteitenscherm

Verkeersongevallen trekken soms de aandacht van andere weggebruikers. De meeste
bestuurders van voertuigen ontkomen niet aan de natuurlijke drang om te kijken naar
andermans ellende en ongevallen op andere rijbanen. Kijkfiles en gevaarlijke situaties
kunnen daarvan het gevolg zijn.

Voor de veiligheid en de doorstroming van het verkeer kan het nuttig zijn dat bij het
afhandelen van incidenten op autosnelwegen schermen worden gebruikt. Een calamiteitenscherm
ontneemt het verkeer op de andere rijbaan en op eventuele naastliggende rijstroken
het zicht op het incident.

Lees hier het volledige document.

Terug