Persbericht vanwege Kabinet Milquet

15 mei 2007 - 15 mei 2013: de hervorming van de hulpverleningszones zal volledig zijn uitgevoerd in 2014

Ter gelegenheid van de zesde verjaardag van deze wet, wil de vicepremier, minister van Binnenlandse Zaken en Gelijkheid van Kansen, Joëlle Milquet , een precieze stand van zaken geven van de realisaties inzake de hervorming van de civiele veiligheid die, zoals beloofd, voltooid zal zijn in 2014 met het in plaats stellen van de hulpverleningszones.

In het volledige persbericht vindt u een overzicht van de laatste beslissingen en de verkregen financieringen om de statuten van alle brandweerlieden te harmoniseren, alsook van de verschillende projecten en initiatieven die nog tegen het eerste trimester van 2014 uitgevoerd moeten worden, met name op het vlak van de opleiding.

U kunt hier het volledige persbericht nalezen.

Terug