Herkeuring ademluchtflessen

In bijlage kunt u de technische fiche vinden voor de herkeuring van de ademluchtflessen.

De herkeuring van flessen die gekocht werden op het Seveso en het Nucleair fonds valt ten laste van de FOD Binnenlandse Zaken.

Voor het herkeuren van andere flessen kunnen de brandweerdiensten zich aansluiten bij de geopende markt.

OPGELET: de oude markt voor herkeuring bij Apragaz is niet meer geldig. De nieuwe markt werd afgesloten met de firma Z-Safety services nv.

Terug