Luitenant-kolonel Chris Addiers nieuwe voorzitter BrandweerVereniging Vlaanderen

Op dinsdag 5 maart 2013 verkoos de Raad van Bestuur van de BrandweerVereniging Vlaanderen (BVV) luitenant-kolonel Chris Addiers van brandweer Antwerpen tot nieuwe voorzitter van de BVV en dit vanaf 1 november 2013.

Luitenant-kolonel Chris Addiers volgt hiermee kapitein-commandant Donald Withouck - dienstchef Brandweer Roeselare - op die sinds 2002 voorzitter was.

Luitenant-kolonel zal Chris Addiers erop toezien dat de BVV haar doelstellingen als sectororganisatie voor de brandweer waarmaakt:

  • stimuleren van een optimale samenwerking tussen de brandweerdiensten en in de toekomst de brandweerzones
  • genereren, verzamelen en verspreiden van kennis, expertise en informatie
  • verzorgen van een brugfunctie tussen de brandweer, de overheden en externe partners die het beleid van de brandweer vorm geven
  • uittekenen van een moderne brandweerzorg: opleiding, statuut,...

Het BVV-bestuur

Terug