Overheidsopdracht gelanceerd voor kazuifels

Op 16 februari 2011 is een overheidsopdracht gelanceerd door de FOD Volksgezondheid voor de productie en levering van hesjes voor de 5 operationele disciplines zoals beschreven in de Ministeriële Omzendbrief NPU-4 van 30 maart 2009 betreffende de de werking van de disciplines in omstandigheden van rampen.

Alle disciplines zullen kunnen aankopen op deze markt. Voor de brandweer zijn geen subsidies voorzien.


Terug