Studiedag brandveiligheid in zorginstellingen

op 6 februari 2013 is er een studiedag over brandveiligheid in zorgvoorzieningen in het PIVO te Asse.

Brand is zowel voor particulieren als voor ondernemingen en ouderenvoorzieningen in het bijzonder een zeer groot risico. Bij brand is de schade aan gebouwen en goederen enorm en het
kan ook veel menselijk leed als gevolg hebben. Imagoverlies is eveneens een nefast gevolg. Preventie is dus fundamenteel.

 

Programma:

  • 10.00 uur - Onthaal van de deelnemers
  • 10.30 uur - Brandveiligheid en brandvoorkoming: algemene principes brandpreventie - verschillende niveau's reglementering (Dieter Brants, kapitein brandweer Leuven)
  • 12.00 uur - Specifieke reglementeringen Vlaamse Gemeenschap: specifieke bepalingen, vernieuwing attesteringen,... (Stephane Pottie, verantwoordelijke beleidsondersteuning en projecten Ministerie Vlaamse Gemeenschap - VIPA)
  • 13.30 uur - Een brandveilig rusthuis? Een kritische analyse van werkelijkheid en regelgeving. Erik De Smet, fire safety consultant
  • 14.00 uur - Sprinklerinstallaties: principes en mogelijke toepassingen. (Luc De Ketelaere, senior inspector - ANPI)
  • 14.45 uur - De meerwaarde van een dementievriendelijke brandveiligheid (Patrick Verhaest, wetenschappelijk medewerker, expertisecentrum Dementie Vlaanderen vzw
  • 15.15 uur - Technische oplossingen: geschikt of ongeschikt (Chris Huybreghs, fire safety consultant - Incendio)
  • 15.45 uur - Panelgesprek
  • 16.00 uur - Netwerkmoment

Inlichtingen en folder kunt u hier bekomen.

Terug