Wijziging van verschillende besluiten inzake het toeristische logies en het statuut van de reisbureaus

Vandaag verscheen in  het Belgisch Staatsblad het besluit van de Vlaamse Regering van 5 oktober 2012 tot wijziging van verschillende besluiten inzake het toeristische logies en het statuut van de reisbureaus.

Het besluit wijzigt onder meer:

 1.  Het besluit van de Vlaamse Regering van 11 september 2009 tot vaststelling van de specifieke brandveiligheidsnormen waaraan het toeristisch logies moet voldoen (het zgn. Brandveiligheidsbesluit Toeristisch Logies). Onder meer:
  1. wordt het toepassingsgebied van de specifieke brandveiligheidsnormen in bijlage 2 verruimd van max. 2 kamers/8 logerende toeristen tot max. 3 kamers/8 logerende toeristen.
  2. worden de definities van bestaande hotel- en gastenkamer exploitatie verfijnd.
  3. wordt geschrapt dat het brandveiligheidsattest dat wordt toegevoegd aan een vergunningsaanvraag niet ouder mag zijn dan 1 jaar.
  4. worden een aantal specifieke brandveiligheidsnormen in de verschillende bijlagen verduidelijkt.
 2. Het besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009 tot uitvoering van het decreet van 10 juli 2008 betreffende het toeristisch logies (het zgn. Exploitatiebesluit Toeristisch Logies): Onder meer wordt de subcategorie Trekkershut geschrapt.
  Vanaf volgende week zullen de gecoördineerde teksten van de bovenstaande besluiten beschikbaar zijn via de website.

   

  Terug