Wat te doen bij een industrieel ongeval?

Vandaag, 8 november 2012, geeft Minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet het startschot van een nationale informatiecampagne over het Seveso-risico. De Algemene Directie Crisiscentrum (Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken) heeft hiervoor verschillende communicatieacties ontwikkeld: website, brochure, TV-spot, aankondiging in de pers, enz. Een Seveso-bedrijf heeft als activiteit onder andere de productie, het gebruik of de opslag van gevaarlijke stoffen.

Aanbevelingen in geval van een noodsituatie


Bij een noodsituatie kun je blootgesteld worden aan de gevolgen van diverse risico’s zoals een brand, een ontploffing of een toxische uitstoot. In dat geval bieden volgende drie reflexen je een goede bescherming:
  • Ga het dichtstbijzijnde gebouw binnen.
  • Sluit ramen en deuren.
  • Luister naar de media.

Test je kennis: Seveso "the game"


Om meer in het bijzonder de jongeren en jongvolwassenen te sensibiliseren, zal via de website en de sociale media een «serious game» georganiseerd worden. Via een pedagogisch spel zal de algemene bevolking uitgenodigd worden hun kennis te testen over wat ze moeten doen in noodsituaties. Test ook jouw kennis en deel je resultaat via je sociale media.

Deel de informatie


De vernieuwde website www.seveso.be vormt het virtuele referentiepunt voor elke burger die wil weten wat hij/zij moet doen in geval van een industrieel ongeval. Hij/zij kan de Seveso-sites in de buurt van zijn/haar woning visualiseren en informatie over die site en over de desbetreffende risico’s verkrijgen.

Om de burgers te sensibiliseren voor het Seveso-risico en de gepaste beschermingsacties, zullen ook sociale media (Facebook, Twitter, YouTube en LinkedIn) ingezet worden:
  • Facebook-pagina van het Crisiscentrum 
  • Twitter-pagina van het Crisiscentrum

Aarzel niet om de informatie ook te verspreiden via je (professionele of persoonlijke) sociale netwerken (Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn) of andere communicatiekanalen. Zo draag je bij tot het bevorderen van het risicobewustzijn en de zelfredzaamheid van de burger.

Voor meer informatie over de informatiecampagne: seveso2012@ibz.fgov.be

Terug