Begrotingsconclaaf: de brandweer is ongerust!

Op maandag 22 oktober vergaderden de ministers om het begrotingsoverleg op te starten. Omdat de brandweerhervorming nog steeds niet is gerealiseerd, is de brandweer erg ongerust. Wordt de hervorming nog eens verdaagd om te besparen??

Op dit moment is er op dit vlak nog geen enkele beslissing genomen door de regering. Wij willen dat de ministers van Begroting en Binnenlandse Zaken tussenkomen. Het is absoluut noodzakelijk en dringend dat de hervorming van de civiele veiligheid, die in het regeerakkoord is toegezegd, eindelijk wordt afgrond.

De politie is niet de enige hulpdienst die instaat voor de veiligheid. Zorgen voor veiligheid is ook de taak van de brandweer. Er zijn aanzienlijke bedragen vrijgemaakt voor de politie; nu is het aan de brandweer! Vergeet niet: de brandweer verwaarlozen is spelen met vuur!

Tot slot hopen we dat de federale regering snel haar engagement uitvoert wat betreft het evenwicht tussen de gemeentelijke en federale financiële inspanningen voor de brandweerzorg volgens een 50/50 verhouding.

Lees het volledige persbericht.Terug