251 brandweerkorpsen gaan op in 35 brandweerzones

Ten laatste op 1 januari 2014 gaan de brandweerzones in ons land van start, wat meteen het einde
betekent van de honderden lokale brandweerkorpsen. 'Deze hervorming zorgt voor een betere
brandweer voor iedereen', beklemtoont minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet (CDH).

De brandweer staat voor een operatie die veel weg heeft van de enorme politiehervorming die eind de jaren negentig in ons land werd doorgevoerd. Concreet blijven op 1 januari 2014 nog slechts 35 brandweerzones over. De betrokken burgemeesters van zo'n brandweerzone moeten tegen dan één zonechef hebben aangesteld, die de leiding krijgt over alle lokale brandweerkorpsen binnen die zone.

'De bedoeling van die schaalvergroting is dat de kwaliteit van onze brandweer stijgt en dat rampen van een grotere omvang beter worden aangepakt', zegt Milquet. Nu kampen sommige gemeenten in ons land, dat nog veel vrijwilligerskorpsen telt, met een niet goed uitgeruste brandweer en een tekort aan brandweerlieden, óf zijn die onvoldoende opgeleid.

De samenwerking in zones moet ook tot meer efficiëntie van mensen en middelen leiden, bijvoorbeeld minder administratief personeel. Milquet sloot gisteren dan ook niet uit dat in sommige brandweerzones een teveel aan kazernes of materiaal zal zijn. 'Maar een sluiting van kazernes is pas aan de orde na een uitgebreide risicoanalyse', beklemtoonde één van haar adviseurs. 

Hoewel niet geraakt wordt aan de vrijwillige brandweerkorpsen, zal er op termijn toch druk komen te staan op deze vrijwilligers. Milquet kondigde gisteren immers ook aan dat de opleiding voor
brandweerlui - 5.000 beroepsbrandweermannen, maar ook de 11.000 vrijwilligers - ingrijpend wordt bijgestuurd, wat de opleiding langer en moeilijker zal maken. 'Maar een goede opleiding is de beste levensverzekering voor het operationele personeel', aldus de minister. Tegelijk wordt ook de inspectie op de brandweer 'veel doeltreffender'.

De brandweerkorpsen verzetten zich niet tegen deze ingrijpende hervorming. 'Het plan bestaat al jaren, burgemeesters en lokale brandweercommandanten hebben al die tijd aan het idee kunnen wennen', zegt voorzitter Donald Withouck van de Brandweervereniging Vlaanderen. 'We zijn
zelfs blij dat er nu schot in de zaak komt. Want de laatste jaren weigerden gemeenten nog in hun brandweerkorps te investeren, omdat ze wachtten op deze schaalvergroting.'

Ook volgens Withouck zal deze schaalvergroting tot een betere brandweer leiden. 'Er zijn nog steeds korpsen die met te weinig mensen of materiaal uitrukken. In het begin zal het bij sommige brandweermensen steken dat ze niet langer 'hun' brand in 'hun' gemeente kunnen blussen. Maar dat is nu eigenlijk ook al zo, aangezien het hulpcentrum 100 eerst het brandweerkorps uitstuurt dat het snelste ter plaatse kan zijn, en pas dan het lokale korps.'

Terug