Permanente vorming rampenmanagement: slachtoffergerichte benadering KUL

De opleiding heeft als doel de vorming van deskundigen in rampenmanagement en is bestemd voor artsen, universitair gediplomeerde gezondheidswerkers, verpleegkundigen en verantwoordelijken van hulp- en ordediensten met de rang van officier of gelijkgestelden.

De lessencyclus bestaat uit een basismodule en een aantal gespecialiseerde modules. De cyclus omvat theoretisch onderricht, praktische demonstraties en oefeningen en wordt afgesloten met een schriftelijk en mondeling examen.

De gespecialiseerde modules zijn:

• crisismanagement
• medische technieken
• psychosociale hulpverlening
• technologische rampen
• ziekenhuisrampenplanning

Jaarlijks worden de basismodule en afwisselend twee of drie gespecialiseerde modules georganiseerd. De gespecialiseerde modules worden ook opengesteld voor ieder die eerder de lessencyclus rampenmanagement of minimum de basismodule gevolgd heeft.

Voor het behalen van het getuigschrift van permanente vorming rampenmanagement dient u de basismodule en minimum twee gespecialiseerde modules te volgen en te slagen in het schriftelijke en mondelinge examen.

Meer informatie in de folder.

Terug