Het BIG Brandweerinterventieboek 2012 is beschikbaar!

Brandweerkorpsen moeten zich bij een incident snel kunnen informeren, en daarom heeft BIG het Brandweerinterventieboek Gevaarlijke Stoffen op de markt gebracht. Het boek bundelt meer dan 1000 interventiekaarten voor de meest voorkomende stoffen.

Editie 2012 hoort thuis in de commandowagen van elk brandweerkorps uit België en Nederland. In deze editie werden op de overzichtelijke kaarten ook de belangrijke synoniemen toegevoegd alsook naas DRÄGER, de gegevens voor de RAE meetbuisjes.

Volgende inhoudelijke wijzigingen van de BIG data zitten reeds in deze editie:

 - wijzigingen van NFPA, interne indeling voor een eerste deel stoffen niet opgenomen in de NFPA volgens de criteria van de NFPA (aangegeven met ‘interne classificatie BIG’) 
- DRÄGER TUBES/CMS HANDBOEK 16th edition 2011 
- AEGLE (Acute Exposure Guideline Levels) edition November 2011 
- ERPG (Emergency Response Planning Guidelines) edition 2011 
- Verordening (EG) Nr. 286/2011, 2de aanpassing van Verordening (EG) Nr. 1272/2008: EUH059 is vervangen door H420 
- update Nederlandse grenswaarden 
- ERG (Emergency Response Guidebook) edition 2012 

Bestellen kan eenvoudig via mail aan info@big.be of telefoontje naar +32 (0)14 58 45 47

 

Lees hier de Nieuwsbrief BIG


Terug