Brandpreventie in rustoorden

 Het provinciaal veiligheidscomité Limburg organiseert op 7 juni 2012een studienamiddag in Hasselt over brandpreventie in rustoorden.

Op 1 juli 2012 treedt het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 9 december 2011 inzake brandveiligheidsnormen voor ouderenvoorzieningen en centra voor herstelverblijf
in werking.
Veiligheid in rusthuizen bestaat uit verschillende facetten die elk op zich belangrijk zijn.
Om de materiële en menselijke schade maximaal te beperken moeten alle veiligheidsaspecten goed op elkaar afgestemd worden.
Er wordt ingegaan op de brandveiligheidsnormen, de algemeen geldende eisen voor gebouwen en de nieuwe specifieke eisen voor rusthuizen. Het belang van de interne en de algemene noodplanning wordt toegelicht.
De cruciale rol van de brandweer hierin krijgt bijzondere aandacht. Aansluitend wordt ingegaan op de specifieke problematiek van evacuatie in rusthuizen. Het geheel van eisen en normen moet in geval van nood de basisveiligheid verzekeren opdat de multidisciplinaire tussenkomst van de hulpdiensten zo efficiënt mogelijk kan verlopen.

 

Hier kunt u het  programma bekijken en inschrijven.





Terug