Opleidingen PREV en FOROP

Op 3 april 2019 werd het ministerieel besluit van 21 maart 2019 betreffende de opleiding en het getuigschrift PREV-1, PREV-2 en PREV-3 voor de personeelsleden van de hulpverleningszones gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad (MB PREV). 

De tekst werd aangepast door een erratum, gepubliceerd op 17 april 2019. Op 12 april 2019 werd het ministerieel besluit van 5 april 2019 betreffende de opleiding en het getuigschrift FOROP-1 en FOROP-2 voor de leden van de openbare hulpdiensten gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad (MB FOROP).

Meer informatie kan u hier terugvinden.

Terug