Kapitein Wouter Van Den Broeck wordt de nieuwe Zonecommandant van Brandweeerzone Oost (O-Vl)

Na het pensioen van huidig zonecommandant, Majoor Jos Dauwe, zal kapitein Van Den Broeck vanaf september aangesteld worden als nieuwe zonecommandant.  

De huidige zonecommandant van Brandweerzone Oost, majoor Jos Dauwe, gaat dit jaar met pensioen. Kapitein Wouter Van Den Broeck zal hem opvolgen. Vanaf 1 september gaat zijn 6-jarig mandaat in en start hij in zijn nieuwe functie als zonecommandant.Kapitein Van Den Broeck is sinds 1992 vrijwilliger bij Zone Oost. Sedert het begin van de zonevorming, 2015, is kapitein Van Den Broeck postoverste bij post Buggenhout. Hij heeft hierbij Kapitein Mario De Neef opgevolgd als leidinggevende.  

Huidig zonecommandant, majoor Jos Dauwe, zijn mandaat zal verlengd worden tot de effectieve indiensttreding van Kapitein Van Den Broeck. Naar alle waarschijnlijkheid zal dit tot 1 september 2019 zijn. Na 46 jaar dienst bij de brandweer zal majoor Dauwe dit jaar op pensioen gaan. Hij is sinds 2015 waarnemend zonecommandant binnen de Brandweerzone Oost en klaar om de fakkel over te dragen.  

De zoektocht naar een nieuwe zonecommandant voor Brandweerzone Oost is niet van een leien dakje gelopen. Het gaat om een functie met heel wat verantwoordelijkheid ten aanzien van het korps én de burgers. Kapitein Van Den Broeck heeft zich in de selectieprocedure bewezen en is klaar om deze nieuwe uitdaging aan te gaan.  

Binnenkort zal ook een nieuwe directeur bedrijfsvoering aan de slag gaan binnen de zone. Samen zorgen zij voor een nieuwe wind binnen de organisatie. Brandweerzone Oost is dan ook klaar om een nieuw pad te bewandelen.  

Vanwege BVV willen we alvast Kapitein Van Den Broeck feliciteren met de nieuwe aanstelling en majoor Jos Dauwe met zijn welverdiende pensioen!

Terug