Fiscale vrijstelling tot 6.000 euro voor vrijwilligers van hulpverleningszones en van Civiele Bescherming.

Donderdag 14 februari 2019 heeft het Parlement het wetsvoorstel goedgekeurd dat ertoe strekt de toelage die aan de vrijwilligers van de hulpverleningszones en van de Civiele Bescherming wordt toegekend, fiscaal vrij te stellen tot 6.000 euro.

Meer informatie kan u hier terugvinden op de website van de Civiele Veiligheid.

Terug