Studiedag sprinklersystemen: 25 oktober

Op 25 oktober 2018 organiseert het PIVO een studiedag over positieve impact van sprinklersystemen op ontwerp, architectuur en exploitatie van gebouwen. 

Studiedag Sprinklersystemen
De dag van vandaag wordt een bouwproject, veel meer dan vroeger, geconfronteerd met tal van specifieke eisen in verband met het gebruik, multifunctionaliteit, energiebesparende maatregelen en architecturale verzuchtingen bijvoorbeeld. Daarenboven is het een feit dat, in het gebouw, steeds minder mensen aanwezig zijn die, in geval van brand, kunnen instaan voor een eerste interventie laat staan een goede evacuatiebegeleiding organiseren.

De basisnormen, zoals onze basiswetgeving voor brandveiligheid in gebouwen genoemd wordt, biedt geen pasklare oplossing voor al de mogelijke scenario’s die vooropgesteld worden bij de ontwerpfase van een gebouw. Indien men in de context van een bouwproject niet kan voldoen aan de basisnormen, bestaat de mogelijkheid van toch een bouwvergunning te bekomen, via de “commissie voor afwijking”, op basis van een dossier dat de gelijkwaardigheid van de alternatieve oplossing aantoont. 

Ook bestaan er reeds een aantal “type-oplossingen waarvan de Commissie heeft geoordeeld dat deze een gelijkwaardig veiligheidsniveau bieden als de voorschriften van het koninklijk besluit aangaande de basisnormen. De toepassing type-oplossingen biedt de bijna de bijna zekerheid op een gunstig advies bij de indiening van het afwijkingsdossier.

Een sprinklersysteem is niet alleen een performant actief brandveiligheidssysteem dat, in geval van brand, een grote positieve impact heeft op de gevolgschade maar biedt tevens in heel wat gevallen een volwaardige en gelijkwaardige oplossing die toelaat af te wijken van de basisnormen.
Om een duidelijk inzicht te geven van voorgaande punten organiseert het opleidingscentrum voor de brandweer (PIVO) in samenwerking met het Belgian Fire Sprinkler Network (BFSN) deze interessante studiedag.

Met deze studiedag willen wij de kennis van het brandweerpersoneel, betreffende deze problematiek, verder verfijnen en dit op basis van een aantal uiteenzettingen en praktische voorbeelden. We doen hiervoor beroep op enkele deskundigen ter zake die vanuit de praktijk een perfect inzicht hebben op de gegeven problematiek.

Deze studiedag is verder eveneens zeer interessant en nuttig voor preventieadviseurs, studiebureaus en alle geïnteresseerden in deze problematiek.

>>> Download de inschrijvingsfolder (pdf)


Terug