Nieuwe regeling 'Redden met touwen'

Een nieuwe wetgeving is op komst rond de reddingen met touwen. Tijd dus om al enige duidelijkheid te scheppen rond de wijzigingen die op til zijn. 

BVV organiseerde i.s.m. het KCCE een infoavond voor iedereen die betrokken is bij reddingen op hoogte. Deze infosessie vond plaats op 26 juni 2018 in het PIVO in Asse. 

De toelichting werd gegeven door twee leden van de werkgroep 'Redding met Touwen' van het KCCE, Bart Van Looveren (Zone Vlaams-Brabant West) en Peter Laureyssens (Zone Centrum).

Tijdens deze toelichting werd de historiek van de problematiek rond 'Redding met touwen' overlopen. Vervolgens werd de totstandkoming van de SOP's uitgelegd en meer informatie verschaft over de cursussen RED en GRIMP

In het tweede deel, na de pauze, werd een stand van zaken gegeven van het ontwerp van Ministerieel Besluit dat nu voorligt, en ten slotte de voorstellen van inschaling

Let wel: De trajecten die een inschaling van het ene systeem naar het andere voorstellen, zijn aanbevelingen aan de zone en niet verplicht. De zonecommandant beschikt nog altijd over de discretionaire bevoegdheid om geen traject op te leggen.

>>> Download hier de presentatie 'Redding met touwen' (.pdf, 13 MB)

Terug