Aziatische hoornaar: procedure

Om te vermijden dat de verspreiding van de Aziatisch hoornaar epidemische proporties zou aannemen, heeft het KCCE een procedure uitgewerkt samen met de Universiteit van Gent en het Centre Wallon de Recherches Agronomiques. 

De procedure maakt een onderverdeling in 3 stappen: herkennen, melden en beveiligen.

1. Herkennen
Bij vermoeden van een Aziatische hoornaar ter plaatse gaan en foto’s nemen van het nest en
de wesp. Dit in volledig wespenpak met volledige gezichtsbescherming of veiligheidsbril met
P3 masker.

2. Melden
Fotomateriaal en eventuele bijkomende info over locatie per email doorsturen, aan volgende
experten:

Karel Schoonvaere
(Universiteit Gent)
karel.schoonvaere@ugent.be

Tim Adriaens
Instituut Bosbeheer
tim.adriaens@inbo.be

3. Beveiligen
In afwachting van de (al dan niet) bevestiging van de Aziatische hoornaar door UGent, de omgeving van het nest beveiligen met afbakeningslint (perimeter uitzetten). Eventueel vrije werkruimte maken/voorzichtig plaatsen ladder. Geen verdere acties ondernemen!

>>> Download de procedure (pdf)

Aziatische hoornaar   Europese hoornaar 

Terug