Aziatische hoornaar gezien? Stappenplan

1 Waarom is de aziatische hoornaar een probleem?

De Aziatische hoornaar is een exotische wespensoort die sinds mei 2017 in Vlaanderen voorkomt. Deze uitheemse hoornaar is dagactief en jaagt op insecten zoals bijen, vliegen, sprinkhanen, vlinders, etc. De soort gaat heel effectief te werk, waardoor ze een sterke populatievermindering van inheemse insectenpopulaties kan veroorzaken. Naast een impact op de biodiversiteit, zorgt de Aziatische hoornaar ook voor een negatieve impact op de imkerij door op honingbijen te jagen. Enerzijds kunnen ze de bijenpopulaties reduceren door predatie, anderzijds zorgen ze er tijdens de jacht voor dat de bijen minder uitvliegen en dus minder bestuiven. De Aziatische hoornaar kan lokaal ook fruitteelten aantasten.

Stappenplan melding vermoeden Aziatische hoornaar via https://vespawatch.be :


  1. Neem foto(s). Waarnemingen zonder foto worden niet gevalideerd. Het is belangrijk een individu te kunnen trekken en het bijhorende nest. Let op, benader het nest nooit zonder de nodige PBM’s, een veiligheidsbril is ook belangrijk om te vermijden dat de Aziatische hoornaar gif via zijn angel richting je ogen spuit.
  2. Surf naar vespawatch.be en klik op de knop `Meld een hoornaar’
  3. Upload de foto(s)
  4. Vul verdere gegevens over de waarneming aan en verstuur. Verdelg deze nesten niet zelf, hiervoor zal een specialiatieteam ter plaatse komen die dit nest op eenveilige en correcte manier zal neutraliseren
  5. Je kan de validatiestatus van jouw melding volgen op www.inaturalist.org
  6. De waarneming zal op basis van het aangeleverde fotomateriaal door experts bekeken worden. Indien 2 experts het erover eens zijn dat het een nest Aziatische hoornaars betreft, zal er vanuit de site automatisch een opdracht ter verdelging vertrekken. Verdelgers helpen niet zoeken naar nesten.
  7. De effectieve verdelging van dergelijke geverifieerde nesten zal door specialisten uitgevoerd worden.
Terug