Wijzigingen ledendatabank gebruikersrechten i.k.v. privacy

Brandweervereniging Vlaanderen draagt de privacy van elk personeelslid hoog in het vaandel. In het kader van de nieuwe Europese richtlijn GDPR werden enkele belangrijke aanpassingen uitgevoerd. 

Een van die wijzigingen heeft betrekking op de ledendatabank. 

In dit kader zijn de gebruikersrechten opnieuw onder de loep genomen en geactualiseerd. 

Had u voorheen toegang tot de ledendatabank om aanpassingen in te geven (adreswijzigingen, nieuwe / te schrappen personeelsleden ...), kan u vanaf heden de aanvraag voor wijzigingen nog steeds per mail vragen. 

Terug

Kalender