Hervorming van de Civiele Bescherming

De ministerraad heeft op 4 april 2018 zes ontwerpen van koninklijk besluit betreffende de hervorming van de Civiele Bescherming goedgekeurd.   De uitvoering van deze besluiten is voorzien op 1 januari 2019.

Lees meerTerug