Reparatie-KB's omtrent statuut operationeel personeel en ambulancepersoneel

Op 20 februari 2018 verschenen volgende Koninklijke Besluiten in het staatsblad :

- 26 JANUARI 2018. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 april 2014 tot bepaling van administratief statuut van het operationeel personeel van de hulpverlenings-zones en tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 november 2015 betreffende de opleiding van de leden van de openbare hulpdiensten, bl. 13919.

- 26 JANUARI 2018. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 april 2014 houdende bezoldigingsregeling van het operationeel personeel van de hulpverleningszones, bl. 13952.

- 26 JANUARI 2018. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 augustus 2014 betreffende het administratief statuut van het ambulancepersoneel van de hulpverleningszones dat geen brandweerman is, bl. 13959.

- 26 JANUARI 2018. - Koninklijk besluit betreffende de overgang van het operationeel personeel van de hulpverleningszones van het brandweerpersoneel naar het ambulancepersoneel en vice versa, bl. 13965.

Hier vindt u een beknopte samenvatting met de belangrijkste wijzigingen (pdf)

Terug