De Brandweertoets: bedankt voor jullie massale deelname

Velen onder jullie hebben een bijdrage geleverd aan de 'brandweertoets', een wetenschappelijke bevraging bij het brandweerpersoneel in Vlaanderen. Volgens de laatste tussentijdse resultaten deden jullie massaal mee en kunnen we op een responsratio rekenen van meer dan 35% ! We willen je dan ook bedanken voor je input. 

Jouw inbreng zal de hulpverleningszones verder helpen met de volgende fase van de brandweerhervorming.

En jouw mening is echt heel belangrijk. Jullie zijn de ruggengraat van onze organisatie!

De inbreng van alle operationele, ondersteunende en administratieve medewerkers helpen ons verder de brandweer te vormen.

Op zaterdag 10 februari werd de bevraging afgesloten.Uitgezonderd voor de hulpverleningszones Zuid-Oost, waar een week later werd gestart, en Zone Centrum, waar de bevraging in maart wordt gelanceerd.

Vervolgens gaat de Universiteit Antwerpen aan de slag met de verwerking van alle resultaten. Een algemeen rapport wordt verwacht tegen eind juni. We houden je dan ook op de hoogte !


Terug