De brandweertoets: Belevingsonderzoek 2018

BVV nam het initiatief voor een grootschalig wetenschappelijk onderzoek naar de wijze waarop het personeel 'de brandweer' beleeft. Deze 'belevingsenquête', opgesteld in samenwerking met Universiteit Antwerpen, wordt momenteel gehouden bij alle personeelsleden van de Vlaamse Brandweer, inclusief de Nederlandstalige brandweer van Brussel. In totaal zo'n 13.000 medewerkers krijgen de mogelijkheid om aan de bevraging deel te nemen.

De brandweertoets “Belevingsonderzoek 2018”

Van 21 januari tot 10 februari loopt de bevraging bij alle personeelsleden van de hulpverleningszones*. Alle operationele, ondersteunende en administratieve medewerkers zijn uitgenodigd om het Belevingsonderzoek, een vragenlijst naar hun ervaringen en hun beleving bij de brandweer, in te vullen.

Deze brandweertoets is een belevingsenquête: hoe beleven de personeelsleden van de hulpverleningszones ‘de brandweer’. We baseren ons daarvoor op de Nederlandse Belevingsenquête die vlak voor de zomer in 2017 afgenomen is. Door deze enquête naar Vlaanderen over te plaatsen, zorgen we ervoor dat we onze Vlaamse brandweer kunnen vergelijken met de Nederlandse brandweer.

De mens centraal

De hervorming van de brandweer, waarbij alle vroegere brandweerkorpsen overgingen in hulpverleningszones, is op 1 januari 2015 opgestart. De hervorming was voornamelijk om organisatorische redenen belangrijk, maar heeft ook veel impact gehad op de brandweermensen in de organisatie. 

Deze menselijke kant willen we graag aan een grootschalig onderzoek onderwerpen. Dankzij de wetenschappelijke invalshoek van dit onderzoek stappen de hulpverleningszones met kennis van zaken naar een volgende fase van de brandweerhervorming. Het uiteindelijke doel van dit onderzoek is om de dienstverlening van de brandweer naar een nog hoger niveau te tillen. Niet alleen voor de brandweermensen, maar ook voor de inwoners van de gemeenten waarvoor de hulpverleningszones verantwoordelijk zijn.

Wanneer kan je de resultaten verwachten?

Na het afsluiten van deze periode start het werk van de Universiteit Antwerpen voor de interpretatie van de ingevulde enquêtes. Momenteel is de publicatie van het verslag van de Vlaamse Brandweer in Vlaanderen voorzien voor eind juni. Een definitieve datum wordt later bekendgemaakt.

* Uitgezonderd de hulpverleningszones Zuid-Oost, waar 26/1 wordt gestart, en Zone Centrum, waar de bevraging in maart wordt gelanceerd.

Nood aan meer achtergrond over de bevraging?

Bekijk ook deze video waarin Tom Dekeyser de Brandweertoets en achtergrond toelicht:

BVV Brandweertoets: toelichting in video

Terug