KOB zoekt 3 nieuwe bestuurders

Er zijn momenteel drie functies van KOB-bestuurslid vacant.

Ter gelegenheid van de statutaire vergadering van vrijdag 20 april 2012 te Wetteren, waarvan uitnodiging en programma eerstdaags worden overgemaakt, zal de verkiezing van de nieuwe KOB-bestuursleden plaatsvinden.

Conform de KOB-statuten worden de leden van het KOB-bestuur door de algemene vergadering, onder de officieren in effectieve dienst, verkozen. Een brandweerdienst kan slechts één verkozen officier in het bestuur hebben. Het nieuw gekozen lid voleindigt het mandaat van het lid dat het vervangt.

De actieve officieren van de brandweerdiensten kunnen zich kandidaat stellen voor deze bestuursfunctie.

De kandidaturen moeten bij de KOB-voorzitter, (Olt. Katrien De Vos, Lindenlaan 19, 9940 Ertvelde), schriftelijk ingediend worden tot de vijfde dag voor de Algemene Vergadering, (KOB-statutaire vergadering te Wetteren), waarop de verkiezing zal plaatsvinden.

Meer info vindt u hier.

Terug