Belevingsenquête: persbericht

Zondag 21 januari start de belevingsenquête. Met deze bevraging willen we peilen naar de mening van 'de brandweer'. Alle personeelsleden van de hulpverleningszones worden gevraagd om de enquête in te vullen. Niet enkel operationele brandweerlieden, maar ook ambulanciers en administratieve medewerkers! 

>>> Lees ook het persbericht van 21 januari 2018 over de Belevingsenquête (pdf)

Terug