De brandweertoets - Het startschot is gegeven!

Deze brandweertoets is een belevingsenquête: hoe beleven de personeelsleden van de hulpverleningszones ‘de brandweer’. We baseren ons daarvoor op de Nederlandse Belevingsenquête die vlak voor de zomer in 2017 afgenomen is. Door deze enquête naar Vlaanderen over te plaatsen, zorgen we ervoor dat we onze Vlaamse brandweer kunnen vergelijken met de Nederlandse brandweer.

Wat nemen we over van onze Nederlandse collega’s?

Het vaste deel van de enquête:

 • De vragen voor het operationeel personeel:  zowel vrijwilligers als beroeps kunnen deze vragen invullen
  • Introductiedeel met algemene gegevens (leeftijd, tewerkstelling…)
  • Algemeen beeld van de evolutie van het werk bij de brandweer
  • Schaalvergroting: zonevorming, veranderingen t.o.v. vroeger, betrokkenheid…
  • Vakinhoud: hoe is het brandweervak zelf geëvolueerd?
 • Eén thema dat willekeurig toegewezen wordt:

  • Enkel voor operationeel personeel:
   • Snelste Adequate Hulp (SAH) – Minimale middelen
   • Uitruktijd en beschikbaarheid
   • Arbeidsomstandigheden en veiligheid
  • Voor iedereen (operationeel en ondersteunende/administratieve diensten):
   • Sturing in en op het werk

Optionele deel van de enquête

Optioneel kan je nog één of meerdere bijkomende delen invullen over één van de drie andere operationele thema’s (die je nog niet ingevuld hebt).

Je kan een thema kiezen waar je graag je mening over wil geven, of dat veel meer speelt dan het willekeurig toegewezen deel.

Waarom wordt er met een verplicht operationeel thema gewerkt dat niet gekozen wordt?

Om over al deze thema’s een minimum aantal antwoorden binnen te krijgen die geldige resultaten opleveren. Zonder verplicht toegewezen deel, lopen we het risico dat het grootste deel van de deelnemers aan één of twee thema’s deelneemt en dat we voor de andere thema’s onvoldoende antwoorden binnenkrijgen.

Ideaal is als de deelnemers de tijd nemen om alle thema’s in te vullen! Dan leggen we binnen enkele maanden een zeer compleet beeld van de brandweer op tafel waarmee we écht mee aan de slag kunnen!

In de Vlaamse versie van de belevingsenquête betrekken we de zonale administratieve en ondersteunende diensten!

Voor de administratieve en ondersteunende diensten is er ook een algemeen deel dat zo gelijk mogelijk loopt met de vragen voor de operationele medewerkers. Voor hen zijn de zuivere operationele thema’s vervangen door voor hen aangepaste onderwerpen.

Terug