Update: Nummer 1722 voor storm en wateroverlast uitgeschakeld

Het KMI voorziet geen noodweer meer. Vanaf 20 uur vandaag, woensdag 3 januari, wordt 
het nummer 1722 weer uitgeschakeld

U kan uiteraard nog steeds voor dringende zaken (noodgevallen) terecht bij het nummer 112. Voor andere (niet-dringende) zaken, neemt u contact met uw brandweerzone. Verschillende brandweerzones hebben een e-formulier waarvan u handig gebruik kan maken.

Het nummer 1722 werd vorig jaar, in augustus 2017, in het leven geroepen. Op die manier kan men vermijden dat de noodcentrales 112 overbelast geraken bij onweer. Mensen die in levensgevaar zijn, hoeven zo niet nodeloos te wachten. 

Tijdens storm of wateroverlast krijgen de noodcentrales tot vijf keer meer oproepen te verwerken dan normaal. Het zijn nog steeds de operatoren in de noodcentrales 112 die de oproepen naar 1722 zullen behandelen, maar dan op gescheiden telefoonlijnen waardoor ze eerst de meest dringende oproepen kunnen afhandelen. 

>>> Meer weten? Neem een kijkje op de website van de 112-hulpcentra.

Terug