TiNT 2017: Terminologie op het gebied van Veiligheid

Op 24 november wordt in het TalenCentrum Defensie van de Nederlandse Defensie Academie te Breda een congresdag gehouden over het thema Veiligheid, meer specifiek de problemen, oplossingen, behoeftes en activiteiten betreffende de terminologie en vaktaal ervan. 

Voor vele werkterreinen zoals bij defensie, brandweer, politie en burgerluchtvaart, waar veiligheid een belangrijke rol speelt, is het namelijk cruciaal dat gestreefd wordt naar eenduidige procedures en commando's / een eenduidige terminologie en vaktaal. 

Deze congresdag wordt georganiseerd door de Belgisch-Nederlandse vakvereniging voor terminologie NL-Term. Meer informatie kunt u vinden op de inschrijvingswebsite evenementen.ivdnt.org van het Instituut voor de Nederlandse Taal te Leiden, dat deze congresdag ondersteunt. 

Terug