Brandweercongres 21/10/2017: het water aan de lippen van onze brandweervrijwilligers!

Regiocommandant Fred Heerink, Brandweer Nederland, Directeur Veiligheidsregio Drenthe, gaat met onze Vlaamse brandweermannen en -vrouwen in gesprek.

Omdat men in Nederland al enkele jaren kan terugblikken op de brandweerhervorming, is men in staat om enkele conclusies te trekken. Men stelt twee grote trends vast.

  • de schaalvergroting en de kwaliteitsverbetering van materieel en organisatie. Dit was noodzakelijk en is goed verlopen. 
  • net door de schaalvergroting ontstond er een grotere afstand met de werkvloer ... en daarmee een gevoel van verlies aan betrokkenheid, vooral met onze vrijwillige brandweerlieden.

Hoe betrekken we brandweervrijwilligers terug bij de organisatie? Deze kennis wil Nederland met Vlaanderen delen. Welke acties zijn ondernomen? Wat had effect, wat werkte minder dan verwacht? Zijn bepaalde ideeën bij ons in België ook toepasbaar? Wat kunnen we meenemen naar onze posten?

Voor cdt Fred Heerink is de menselijke kant van enorm belang. Want mensen zijn de basis van onze organisatie. Deze sessie is bijna een must voor iedereen met een hart voor brandweer...

>>> Inschrijven via www.brandweercongres.be

Terug