Catalogus Voortgezette Opleidingen 2017

De Catalogus Voortgezette Opleiding is in juni 2017 geactualiseerd. Deze catalogus bevat alle opleidingen die goedgekeurd zijn door de Minister van Binnenlandse Zaken. 

De catalogus is onderverdeeld in brevet-, getuigschrift-, en attestopleidingen, die erkend worden als voortgezette opleiding. De attestopleidingen zijn ook opgedeeld naar thema (brandbestrijding, technische hulpverlening, gevaarlijke stoffen en andere), met vermelding van het doelpubliek.

Deze catalogus is geldig vanaf publicatie. Opleidingen die reeds gestart of gepland zijn op basis van de vorige catalogus, zullen erkend en gesubsidieerd blijven (ondanks de wijzigingen ten opzichte van de huidige catalogus).  

Volg deze link voor de Catalogus Voortgezette Opleidingen.

Terug