Brandveiligheid van gevels van gebouwen met meerdere verdiepingenNaar aanleiding van de tragische gebeurtenissen in Londen vorige maand, maakt het WTCB een stand van zaken op van de brandveiligheid van gebouwen in ons land. 

In de nieuwe WTCB-monografie wordt er een overzicht gegeven van de reglementaire eisen en normen die van kracht zijn in België en dan vooral op het vlak van brandoverslag via de gevels.

Er wordt ruime aandacht besteed aan de bestaande gevelsystemen en de aandachtspunten waarmee rekening gehouden. 
We bezorgen u hierbij de pdf van het WTCB.Terug