Unieke brandweertoets zorgt voor groei in de brandweer

 

  Twee jaar geleden hervormde het volledige brandweerlandschap, waardoor de zonewerking het daglicht zag. Nu – 2 jaar later – is het landschap nog steeds in verandering. Ook BVV verandert en gaat daarom terug naar de bron van haar bestaan: kennis delen en netwerken voor mensen die een hart hebben voor de brandweer. De brandweertoets – een unicum in Vlaanderen – is hier een mooi voorbeeld van. 

Brandweervrouwen en -mannen hebben stuk voor stuk een hart voor de brandweer. Dit is dan ook het startpunt voor de nieuwe visie en missie. Alles wat met mens en brandweer te maken heeft, is de toegevoegde waarde van BVV. Daarom vindt de BVV een goede connectie tussen de medewerkers en de top van de brandweer erg belangrijk.

Brandweertoets
Dat de organisatie veel belang hecht aan de mening van haar leden, merk je ook aan de brandweertoets die BVV organiseert. De brandweertoets is uniek in Vlaanderen. Dankzij haar groot bereik via de leden, heeft BVV voeling met alle geledingen binnen de brandweer. Dit draagvlak zorgt ervoor dat gewenste beleidsaanpassingen, nieuwe trends en technologieën snel in de realiteit van elke dag toetsbaar zijn. Een eerste ‘brandweertoets’ zal begin september plaatsvinden: de bevraging van de dagelijkse wereld van alle brandweervrouwen en -mannen. De resultaten daarvan zullen – net als de nieuwe visie en missie – op het brandweercongres van 21 oktober 2017 bekendgemaakt worden: een reality-check op grote schaal.

Herbronning

Om in te spelen op het veranderende brandweerlandschap, werkte BrandweerVereniging Vlaanderen de voorbije maanden volop aan een nieuwe visie, missie en positionering. Met deze nieuwe visie en missie gaan we met BVV terug naar de bron van ons bestaan: onze mensen. Daardoor zitten we terug in onze originele kracht en kunnen we sneller evolueren.

Als grootste onafhankelijke vakorganisatie voor brandweerzorg in Vlaanderen profileert BVV in de toekomst nog sterker als netwerk- en kenniscentrum. Aan de hand van actuele informatie adviseren en ondersteunen we de verschillende zones in Vlaanderen. We werken daarvoor op een constructieve manier samen met de provinciale afdelingen, Netwerk Brandweer en andere partners, waardoor een efficiënte brandweerwerking gewaarborgd blijft.

Groeibodem


Mensen zijn en blijven duidelijk een belangrijke factor in onze vereniging. Daarom zet het BVV zich in om al haar leden te verbinden. Tijdens overlegmomenten delen de brandweervrouwen en –mannen hun kennis met elkaar. Zo ontstaat een netwerk- en kenniscentrum. Door haar samenwerking met professionele onderzoekers zet de vereniging ook in op projecten die wetenschappelijk onderbouwd zijn. Vanuit deze technische knowhow geeft BVV advies over de brandweer en bouwt zo mee aan een veiligere werking. Denk bijvoorbeeld aan advies over preventie, rollend en niet-rollend materiaal en PBM (Persoonlijke Beschermingsmiddelen).

Vraagstukken en oplossingen worden binnen BVV snel en eenvoudig gedeeld. Dit komt door de democratische samenstelling van de vereniging. Hierdoor lopen de wortels van de organisatie tot diep in de verschillende Vlaamse provincies. Dat is uniek in Vlaanderen.

Kennis delen

Als BrandweerVereniging heeft BVV een zeer grote verantwoordelijkheid, daarom stimuleert de vereniging dat iedereen zijn kennis volop met elkaar deelt. BVV volgt bovendien alle innovaties op de voet op en speelt er meteen op in. Op deze manier zorgt de organisatie voor de persoonlijke groei van haar leden.

Om de kennis binnen de vereniging optimaal te laten doorstromen, organiseert BVV in de toekomst nog steeds verschillende studiedagen. Op 21 oktober 2017 organiseert BVV haar jaarlijks congres voor meer dan 500 mensen, om haar leden op de hoogte te houden van de nieuwste ontwikkelingen binnen het netwerk. Bovendien krijgen de leden 5 keer per jaar het vaktijdschrift ‘De Brandweer [m/v]’. Met de eerder vermelde brandweertoets gaat BVV nog een stap verder in het verzamelen en delen van informatie om de organisatie van de brandweer te verbeteren.

Terug