Vraag uit het veld: van Civiele Bescherming naar een brandweerzone?

De BVV volgt de problematiek van de Civiele Bescherming van nabij. Waar we kunnen willen we zorgen dat hulpverleners die ons een vraag stellen een zo eerlijk en vooral juist antwoord ontvangen.

De goed-nieuws-show is de leukste om te brengen. De negatieve-kritieke-afbreekshow is de makkelijkste om te brengen. Wij willen gaan voor een zo juist mogelijk antwoord. We willen dat u een antwoord krijgt, ook al is het een tussentijds antwoord, met een (duidelijke) stand van zaken, ook al betekent dit dat het antwoord nog geen actie toelaat. En helaas (nog) geen positief (of negatief) antwoord is.

We kregen volgende vraag in de bus: 

"Ik ben sinds begin 2000 lid van de Civiele Bescherming. kernvrijwilliger en lid van post X. In de toekomst zou ik graag de overstap maken naar een brandweerzone. Sommige collega's zijn mij voorgegaan, en deze waren vrijgesteld van het FGA. Een uittreksel van hun indienstnemingscontract van de civiele veiligheid volstond. Geldt dit voor mij ook?"

Voor het antwoord gingen we advies vragen aan FOD Binnenlandse Zaken, afdeling Statuut en Arbeidsvoorwaarden. Dit is de informatie die nu beschikbaar is:

"In het kader van de hervorming van de Civiele Bescherming werkt de Algemene Directie Civiele Veiligheid inderdaad aan een vereenvoudigde overstapprocedure van personeel van de CB naar de HVZ. Er zijn al ontwerpteksten geschreven die de modaliteiten hiervoor voorzien maar deze teksten zijn zeker nog niet definitief. Jammer genoeg kan er hier momenteel nog niet veel meer over meegedeeld worden. Zodra de teksten definitief zijn voorzien we uiteraard om de zones zo snel mogelijk te informeren.

Het voorleggen van het indienstnemingscontract van Civiele Veiligheid en de verleende vrijstelling van het FGA gaat wellicht over collega's die in de periode voordat het nieuwe statuut van de brandweer in werking is getreden, zijn overgestapt." 

Op dit moment is het systeem van vrijstelling van FGA dus niet van toepassing om naar een brandweerzone over te stappen.

De mening van BVV: goede, gemotiveerde hulpverleners zijn schaars en daarom heel waardevol! We danken de FOD BIZA voor hun bijdrage aan deze vraag. Tegelijk roepen we de wetgever op om werk te maken van deze ontwerpteksten zodat de werking van brandweervrijwilligers kan aangevuld worden met goed opgeleide leden van de CB.


Terug