Opleiding dienstchef

In het kader van de samenwerking tussen alle brandweerscholen van Vlaanderen zal het PIVO in het voorjaar van 2011 opnieuw de opleiding dienstchef organiseren. 

De opleiding bedraagt 80u. Tot de opleiding worden de officieren van een openbare brandweerdienst toegelaten die, op datum van de inschrijving voor deze opleiding :

  1. houder zijn van het brevet van technicus brandvoorkoming;
  2. houder zijn van het brevet van crisissituatiebeheer;
  3. een dienstanciënniteit van minstens drie jaar hebben als officier, stage inbegrepen.

De bedoeling is om zowel een week- als een zaterdagcursus te organiseren. Bij onvoldoende inschrijvingen zal slechts één van beide worden georganiseerd. 

De groepen worden beperkt tot max. 16 deelnemers. 

Inschrijven is nog mogelijk tot 30 november 2010. Kandidaten kunnen zich aanmelden bij pivo.brandweer@vlaamsbrabant.be.

Voor meer informatie, contacteer Marc Barbé (02 456 89 48).

Terug