VVSG en dienst Lokale Integrale Veiligheid overleggen voor volgende stappen OPZ's

Maandag 26 oktober heeft minister Turtelboom het officiële startschot gegeven voor de operationele prezones (OPZ). 17 van de 32 OPZ-overeenkomsten werden ondertekend door de minister en de burgemeesters en secretarissen van de beherende gemeenten. Verwacht wordt dat 14 prezones snel zullen volgen. 

Na de ondertekening door de minister kan de beherende gemeente, in naam van de OPZ, engagementen aangaan. De ondertekening door de minister is de garantie dat de beherende gemeente 70% van de subsidie uitbetaald zal krijgen. 

De voortzetting van de OPZ’s in 2011 blijft een vraagteken. Het feit dat 31 van de 32 prezones zullen starten is wel een duidelijk signaal vanuit de lokale besturen dat zij verder willen gaan met deze hervorming. 

De VVSG heeft overlegd met de directie Lokale Integrale Veiligheid (SLIV), verantwoordelijk voor de ondersteuning van de OPZ, om te bespreken wat nu de volgende stappen zijn. Op de website van de VVSG  vindt u een uitgebreid verslag.


Terug